Výše stravného

Výše stravného pro školní rok 2017 / 2018

MŠ – skupina I.

přesnídávka 9,- Kč
oběd 20,- Kč
svačina 6,- Kč
————————————
dopolední stravné 29,- Kč
celodenní stravné 35,- Kč

MŠ – skupina II.

přesnídávka 10,- Kč
oběd 22,- Kč
svačina 6,- Kč
————————————
dopolední stravné 32,- Kč
celodenní stravné 38,- Kč

 oběd 22,- Kč
 přesnídávka 10,- Kč

Upozornění pro rodiče: 
Podle nařízení vlády ČR a zákona 561/2004 a vyhlášky 107/2005 Sb.,
děti, které dovrší ve školním roce 7 let platí za stravu více, dle výživových norem
a finančního limitu na nákup potravin. Tím jsou zařazeny do II. skupiny – 7 let – 10 let.

 

Směrnice k vybírání stravného při MŠ a ZŠ Němčany

•   evidenci přehledu obědů vede vedoucí školního stravování paní Maradová na základě předložené školní docházky

•   1x měsíčně zpracuje s využitím stravovacího programu „Jídelna“ evidenci pro výběr stravného

•   stravné je vybíráno zpětně na základě skutečné konzumace

 •   strávníci a rodiče strávníků jsou včas informováni o výši stravného za uplynulý měsíc a termínu výběru finanční hotovosti (nejpozději do 10. následujícího měsíce)

•   po převzetí finanční hotovosti a na základě podpisu v seznamu strávníků předá vedoucí školního stravování strávníkům a rodičům strávníků doklad s vyúčtováním stravného, vytištěný stravovacím programem „Jídelna“

•   celkovou finanční hotovost převede vedoucí stravování na základě příjmového dokladu do školní pokladny