Zájmové kroužky

Zájmové kroužky na ZŠ Němčany zajišťuje agentura volnočasových aktivit Kaštánky.

 

Anglický jazyk

„Cílem kroužku je výuka anglického jazyka, konverzace v něm a porozumění mluvenému slovu. Nejdůležitější je však získat pozitivní vztah k výuce cizího jazyka, aby dětem návštěva kroužku pomohla v běžném dorozumívání i při návštěvě cizích zemí.“

Kroužek anglického jazyka probíhá od 3. října 2017
každé úterý od 14:00 do 15:00 hod.

 

Keramika

„Smyslem kroužku je naučit děti vnímat prostor a nebát se experimentovat; seznámit je s přírodními materiály, rozvíjet jemnou motoriku, fantazii a představivost.“

Keramický kroužek probíhá od 5. října 2017
každý čtvrtek od 13:15 do 14:30 hod.

 

Fotografie z předešlých let:

Zdroj a více informací na stránkách agentury.