Zájmové kroužky

Atletika

Od října 2018 bude probíhat na naší škole kroužek atletiky pod vedením Mgr. Zuzany Olejníkové, která se věnuje dětem také v jednotě Orel Vyškov. Za působení v tomto sportovním oddílu byla naše paní ředitelka v roce 2017 zvolena sportovní veřejností Vyškova jako Nejlepší trenér roku

Cílem kroužku atletiky je všestranná sportovní příprava dětí s prvky atletiky, gymnastiky a míčových her. 

Kroužek atletiky probíhá od 12. října 2018
každý pátek od 13.15 do 14.15 hod.

 

Jóga pro děti 

Jóga pod vedením  paní učitelky a zároveň zkušené lektorky Markéty Moudré se koná v sále OÚ Němčany a je určena pro děti od 6 do 9 let. 

Kroužek jógy probíhá od 1. listopadu 2018 
každý čtvrtek od 13.15 do 14.15 hod.