Zájmové kroužky

Nabídka kroužků pro rok 2018/2019 bude sdělena ve škole.

 

Atletika

Od října 2018 bude proíhat na naší škole kroužek atletiky pod vedením Mgr. Zuzany Olejníkové, která se věnuje dětem také v jednotě Orel Vyškov. Za působení v tomto sportovním oddílu byla naše paní ředitelka v roce 2017 zvolena sportovní veřejností Vyškova jako Nejlepší trenér roku

Cílem kroužku atletiky je všestranná sportovní příprava dětí s prvky atletiky, gymnastiky a míčových her. 

Kroužek atletiky probíhá (od října) každý pátek od 13.15 do 14.15 hod.

 

Keramika

Zájmový kroužek zajišťuje agentura volnočasových aktivit Kaštánky.

„Smyslem kroužku je naučit děti vnímat prostor a nebát se experimentovat; seznámit je s přírodními materiály, rozvíjet jemnou motoriku, fantazii a představivost.“

Keramický kroužek