Rozvrhy hodin

Organizace plavání a vyučování středa od 21.11.2018

Děti budou mít první dvě vyučovací hodiny.

2. třída – 1.h ČJ                          2.h AJ (MB)

3. třída – 1.h ČJ JV (ZO)          2.h PRV (MM)

Odjezd od školy v 10.15 hodin. Pití si berou děti s sebou. Neplavci (řádně omluveni) zůstávají ve škole pod dohledem učitele a dostanou náhradní práci.

Po příjezdu cca v 12 hodin organizace 5. vyučovací hodiny:

3. třída – ČJ čtení (MM)

2. třída – ČJ čtení (MB), změna rozvrhu!!! přesun 5. vyuč. hodiny ze čtvrtka na středu – žáci 2. ročníku budou mít v úterý a středu 5 hodin, ve čtvrtek čtyři.

 

 
 • Začátek vyučování: 8.00 hod.
 • Konec vyučování po 4. vyučovací hodině: 11.40 hod.
 • Konec vyučování po 5. vyučovací hodině: 12.35 hod.
 • Konec vyučování po 6. vyučovací hodině: 14.10 hod.

Vyučovací hodiny:

 • 1. hodina: 8.00 – 8.45 hod.
 • 2. hodina: 9.05 – 9.50 hod.
 • 3. hodina: 10.00 – 10.45 hod.
 • 4. hodina: 10.55 – 11.40 hod.
 • 5. hodina: 11.50 – 12.35 hod.
 • 6. hodina: 12.40 – 13.20 hod. obědová přestávka
 • 7. hodina: 13.25 – 14.10 hod.

Odjezd autobusu do Hodějic:

 • Po 4. vyučovací hodině: 12.17 hod.
 • Po 5. vyučovací hodině: 13.17 hod.
 • Po 7. vyučovací hodině: 14.47 hod.
 

Třídní schůzky s rodiči ve školním roce 2018/2019

 • čtvrtek 13. září od 15 do 16 hod. 
 • čtvrtek 15. listopadu od 15 hod.

Mimořádné schůzky je možno svolat se souhlasem vedení školy, vyžaduje- li to situace.
Konzultační hodiny s třídními učiteli je možné domluvit telefonicky během školního roku.