Dokumenty a formuláře MŠ

Dokumenty MŠ

Ke stažení:

Školní řád MŠ (pdf; platnost od 1.9.2014, aktualizace k 1.9.2016 na dobu neurčitou)

Školní vzdělávací program MŠ (pdf)

 

Formuláře MŠ

Ke stažení:

Dohoda o způsobu a délce docházky a rozsahu stravování dítěte v MŠ (doc)

Žádost o přijetí dítěte do MŠ (doc)