Dokumenty a formuláře MŠ

Dokumenty MŠ

Ke stažení:

Školní řád MŠ (pdf; platnost od 1.9.2014, aktualizace k 1.9.2019 na dobu neurčitou)

Dodatek ke školnímu řádu – distanční výuka

Dodatek ke školnímu řádu vzhledem ke Covid-19 a k rekonstrukci školy

Školní vzdělávací program MŠ (pdf) 

 

Formuláře MŠ

Ke stažení:

Čestné prohlášení k očkování (doc)

Zápisní list (pdf), doc 

Žádost o přijetí do MŠ (pdf), doc

Dohoda o délce docházky (pdf), doc