Zápis do 1. třídy ZŠ

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY 2018 / 2019 probíhá na ZŠ Hodějice

Dokumenty ke stažení:

 

CO NEZAPOMENOUT K ZÁPISU

  1.  PRŮKAZ TOTOŽNOSTI ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE DÍTĚTE
  2. RODNÝ LIST DÍTĚTE
  3. VYPLNĚNOU ŽÁDOST O PŘIJETÍ 
  4. VYPLNĚNÝ ZÁPISNÍ LÍSTEK 
  5. případně ŽÁDOST O ODKLAD