Organizace šk. roku

 Organizace školního roku 2018/2019:

• Zahájení šk. roku: pondělí 3. září 2018

• Ukončení 1. pololetí: čtvrtek 31. ledna 2019

• Ukončení 2. pololetí: pátek 28. června 2019

  Prázdniny:
• Podzimní: pondělí 29. října a úterý 30. října 2018

• Vánoční: sobota 22. prosince 2018 až středa 2. ledna 2019 (i MŠ; vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019)

• Pololetní: pátek 1. února 2019

• Jarní: pondělí 11. února až neděle 17. února 2019

• Velikonoční: čtvrtek 18. a pátek 19. dubna 2019

• Hlavní: sobota 29. června až neděle 1. září 2019