Organizace šk. roku

 Organizace školního roku 2017/2018:

• Zahájení šk. roku: pondělí 4. září 2017

• Ukončení 1. pololetí: středa 31. ledna 2018

• Ukončení 2. pololetí: pátek 29. června 2018

  Prázdniny:
• Podzimní: čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017

• Vánoční: sobota 23. prosince 2017 až úterý 2. ledna 2018 (i MŠ; vyučování začne ve středu 3. ledna 2018)

• Pololetní: pátek 2. února 2018

• Jarní: pondělí 5. února až neděle 11. února 2018

• Velikonoční: čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018

• Hlavní: neděle 1. července až pátek 31. srpna 2018