Projekty školy

ikony3

 

ŠABLONY II. projekt OTEVŘENÁ ŠKOLA

Zahájení projektu: září 2018
Projekt Otevřená škola je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, podporu extrakurikulárních aktivit či rozvoje spolupráce s rodiči.

V naší škole konkrétně realizujeme projekty: 

 • školní asistent v MŠ a ZŠ
 • vzdělávání pedagogických pracovníků
 • projektové dny ve škole i mimo ni
 • setkávání a spolupráce s rodiči
 • kluby pro žáky ZŠ

Tento projekt je spolufinancován EU.

 

 

OVOCE A MLÉKO DO ŠKOL

 • Cílem prvotního projektu Ovoce do škol je přispět ke zvýšení konzumace ovoce a  zeleniny a vytváření správných zásad zdravé výživy u našich žáků.
 • Druhým navazujícím projektem je Mléko do škol, který má za cíl zvýšit spotřebu mléka a mléčných výrobků u školních dětí.
 • Žáci dostávají 1 ks ovoce nebo zeleniny
  a dále 1 ks neochuceného mléka či mléčného výrobku 1 x za 14 dní.
 • Veškeré produkty jsou dodávány zcela zdarma. 
 • Žáci školy mají možnost docházet na svačiny a obědy do školní jídelny, kde ovoce a zelenina jsou její pravidelnou součástí.