Projekty školy

ikony3

 

ŠABLONY II. projekt OTEVŘENÁ ŠKOLA

Zahájení projektu: září 2018
Předpokládané ukončení: xx 2019
Cílem  projektu Otevřená škola je zvýšit kvalitu výuky zaměřenou na rozvoj

  • čtenářské a  informační gramotnosti
  • anglického jazyka
  • přírodních věd
  • inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

V rámci projektu jsou vzděláváni pedagogičtí pracovníci ve formách a metodách práce směřujících ke zkvalitnění výuky ve výše uvedených oblastech.

Dále jsou vytvářeny vyučujícími výukové materiály do těchto vyučovacích předmětů: český jazyk, prvouka, anglický jazyk a hudební výchova.

V rámci tohoto projektu jsme vybavili obě učebny interaktiními sety Activboard. Učitelům byli zakoupeny osobní počítače, které jsou využívány při jejich přípravě na vyučování a ve výuce.

 

OVOCE A MLÉKO DO ŠKOL

  • Cílem prvotního projektu Ovoce do škol je přispět ke zvýšení konzumace ovoce a  zeleniny a vytváření správných zásad zdravé výživy u našich žáků.
  • Druhým navazujícím projektem je Mléko do škol, který má za cíl zvýšit spotřebu mléka a mléčných výrobků u školních dětí
  • Žáci dostávají každý měsíc zdarma balíček ovoce a zeleniny.
  • Žáci mají nárok na 1 ks ovoce nebo zeleniny týdně a dále 1 ks neochuceného mléka či mléčného výrobku 1 x za 14 dní.
  • Veškeré produkty jsou dodávány zcela zdarma. 
  • Žáci školy mají možnost docházet na svačiny a obědy do školní jídelny, kde ovoce a zelenina jsou její pravidelnou součástí.