Projekty školy

ikony3

 

plakat-Eudownload EU PENÍZE ŠKOLÁM projekt MODERNÍ ŠKOLA

Zahájení projektu: listopad 2011
Předpokládané ukončení: červen 2014
Cílem  projektu “Moderní škola”je zvýšit kvalitu výuky zaměřenou na rozvoj

  • čtenářské a  informační gramotnosti
  • anglického jazyka
  • přírodních věd
  • inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

V rámci projektu jsou vzděláváni pedagogičtí pracovníci ve formách a metodách práce směřujících ke zkvalitnění výuky ve výše uvedených oblastech.

Dále jsou vytvářeny vyučujícími výukové materiály do těchto vyučovacích předmětů: český jazyk, prvouka, anglický jazyk a hudební výchova.

V rámci tohoto projektu jsme vybavili obě učebny interaktiními sety Activboard. Učitelům byli zakoupeny osobní počítače, které jsou využívány při jejich přípravě na vyučování a ve výuce.

 

Plakat-Ovoce-do-skol-2012 OVOCE DO ŠKOL

  •  Cílem projektu Ovoce do škol je přispět ke zvýšení konzumace ovoce a  zeleniny a vytváření správných zásad zdravé výživy u našich žáků.
  • Žáci 1. až 4. ročníku dostávají každý měsíc zdarma balíček ovoce a zeleniny.
  • Pravidelně na podzim se účastníme Výstavy ovoce a zeleniny ve Slavkově a pořádáme projektový den v zámeckém parku.
  • Žáci školy mají možnost docházet na svačiny a obědy do školní jídelny, kde ovoce a zelenina jsou její pravidelnou součástí.