Základní informace o ZŠ

Základní informace o ZŠ

  • Název: Základní škola a Mateřská škola Němčany
  • Adresa: Němčany 37, 684 01 Slavkov u Brna
  • Ředitelka školy: Mgr. Zuzana Olejníková
  • Tel.: 544 220 422
  • Školní mobil: 608 917 164
  • E-mail: zs.nemcany@centrum.cz

Budova školy pro žáky ZŠ se otevírá v 7.30 hod. 

2. ročník

•   Třídní učitelka Mgr. Marcela Blažková
•   
E-mail: zs.nemcany.blazkova@centrum.cz

3. ročník

•   Třídní učitelka Mgr. Markéta Moudrá
   E-mail: zs.nemcany.moudra@centrum.cz