Pedagogičtí pracovníci

Základní škola

Mgr. Zuzana Olejníková, ředitelka školy
•   Třídní učitelka 4. ročníku ZŠ
•   E-mail: zs.nemcany@centrum.cz

Mgr. Marcela Blažková, učitelka
•   Třídní učitelka 1. ročníku ZŠ
•   E-mail: zs.nemcany.blazkova@centrum.cz

Mgr. Markéta Moudrá, učitelka
•   Učitelka ZŠ

Kateřina Dembická, asistentka pedagoga
•   Asistentka pedagoga v 1. ročníku ZŠ

Mateřská škola

Jana Doleželová, vedoucí učitelka
•   Učitelka třídy Berušky MŠ

Blanka Maradová, učitelka
•   Učitelka třídy Berušky MŠ
•   Vedoucí stravování

Mgr. Klára Tylšarová, učitelka
•   Učitelka třídy Motýlci MŠ

•   E-mail: ms.nemcany@centrum.cz

Volnočasové aktivity

Sedláčková Tereza, DiS.
•   Vychovatelka ve Volnočasových aktivitách
•   E-mail: vca.nemcany@centrum.cz

Mgr. Maria Erlebach
•   Vyučující nepovinného předmětu římskokatolického náboženství