Pedagogičtí pracovníci

Základní škola

Mgr. Zuzana Olejníková, ředitelka školy
•   Třídní učitelka 3. ročníku ZŠ
•   E-mail: zs.nemcany@centrum.cz

Mgr. Marcela Blažková, učitelka
•   Třídní učitelka 2. ročníku ZŠ
•   E-mail: zs.nemcany.blazkova@centrum.cz

Mgr. Markéta Moudrá, učitelka
•   Učitelka ZŠ

Kateřina Dembická, asistentka pedagoga
•   Asistentka pedagoga v 2. ročníku ZŠ

Tereza Sedláčková, DiS., asistentka pedagoga
•   Asistentka pedagoga v 3. ročníku ZŠ a v MŠ

Mateřská škola

Jana Doleželová, vedoucí učitelka
•   Učitelka třídy Berušky MŠ

Blanka Maradová, učitelka
•   Učitelka třídy Berušky MŠ
•   Vedoucí stravování

Mgr. Klára Tylšarová, učitelka
•   Učitelka třídy Motýlci MŠ

•   E-mail: ms.nemcany@centrum.cz

Volnočasové aktivity

Denisa Kežlínková
•   Vychovatelka ve Volnočasových aktivitách
•   E-mail: vca.nemcany@centrum.cz

Náboženství

Mgr. Maria Erlebach
•   Vyučující nepovinného předmětu římskokatolického náboženství