Pedagogičtí pracovníci

Základní škola

Mgr. Zuzana Olejníková, ředitelka školy
•   E-mail: zs.nemcany@centrum.cz

Mgr. Marcela Blažková, učitelka
•   Třídní učitelka 2. ročníku ZŠ
•   E-mail: zs.nemcany.blazkova@centrum.cz

Mgr. Markéta Moudrá, učitelka
•   Třídní učitelka 3. ročníku ZŠ
•   E-mail: zs.nemcany.moudra@centrum.cz

Kateřina Dembická, asistentka pedagoga
•   Asistentka pedagoga v 2. ročníku ZŠ

Tereza Sedláčková, DiS., školní asistentka
•   Školní asistentka pedagoga v ZŠ

Mateřská škola

•   E-mail: ms.nemcany@centrum.cz

Blanka Maradová, vedoucí učitelka
•   Učitelka třídy Berušky MŠ
•   Vedoucí stravování

Renata Žemlová, učitelka
•   Učitelka třídy Berušky MŠ

Růžena Kyselková
•   Učitelka třídy Motýlci MŠ

Bc. Klára Dufková, učitelka
•   Učitelka třídy Motýlci MŠ

Mgr. Klára Hudíková, učitelka
•   t. č. na RD

Volnočasové aktivity

Helena Svobodová
•   Vychovatelka ve Volnočasových aktivitách
•   E-mail: vca.nemcany@centrum.cz

Náboženství

Mgr. Maria Erlebach
•   Vyučující nepovinného předmětu římskokatolického náboženství