Třída “Motýlci”

Třída Motýlků se nachází v přízemí budovy a vznikla při částečné rekonstrukci školy v roce 2015. Její kapacita je 18 dětí a slouží ke vzdělávání věkově smíšených dětí.

Skládá se ze dvou vzájemně propojených heren oddělených posuvnými dveřmi.
Zcela nový nábytek odpovídající antropometrickým požadavkům dětí umožnil vytvoření herních center pro děti.

V první herně se nachází část se stolečky, u kterých děti tráví čas při tvořivých, pracovních i klidových činnostech a také zde svačí.

Druhá herna slouží k aktivitám hudebnímpohybovým i k odpolednímu odpočinku.

Děti obědvají ve společné školní jídelně.

Součástí třídy je samostatná šatna a sociální zařízení s umývárnou.

 

Provoz třídy Motýlci

Provoz ve třídě Motýlků je od 7.30 do 15.30 hod. 
V mimo uvedený čas jsou děti ve třídě Berušek.

Ranní scházení dětí  je nejpozději do 8 hod. 
z důvodu plnění školního vzdělávacího programu s důrazem na přípravu do školy.

Vyzvedávání dětí po obědě je ve 12.30 hod.

Vyzvedávání dětí po spaní je nejdříve ve 14.30 hod.

V 16.30 hod. se škola uzamyká.

Ve třídě Motýlků s dětmi pracují paní učitelky 
Růžena Kyselková a Bc. Klára Dufková
.