Třída “Berušky”

Třída Berušek pro věkově smíšené děti se nachází v prvním poschodí budovy
a její kapacita je 23 dětí.

Skládá se ze dvou propojených heren, které jsou odděleny posuvnými dveřmi. Jsou vybaveny účelovým nábytkem, který odpovídá antropometrickým požadavkům dětí.

V první z heren jsou stolečky, které jsou využívány především při výtvarných pracovních činnostech či ke společné svačince.

Druhá herna s klavírem je prostorná, slouží pro pohybové a hudební aktivity dětí
a také k odpolednímu odpočinku.

Děti mají možnost využívat i různé hrací koutky jako domácnost, kadeřnictví, lego koutek či čtenářský koutek. A také mobilní centra např. pro hru na obchod, divadlo.

Oběd probíhá ve školní jídelně, ve které se střídají děti z celé školy.

Děti mají k dispozici vlastní šatnu, umývárnu a záchody.

 

Provoz třídy Berušky

Provoz ve třídě Berušek je od 7.00 do 16.30 hod.
Děti se zde ráno společně schází a odpoledne rozchází.

Vyzvedávání dětí po obědě je ve 12.00 hod.

Vyzvedávání dětí po spaní je nejdříve ve 14.30 hod.

V 16.30 hod. se škola uzamyká. 

Ve třídě Berušek s dětmi pracují paní učitelky 
Blanka Maradová a Renata Žemlová.