Aktuální informace MŠ

Leden

Informace k provozu škol
od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021

 

Prosinec

 

Oznámení – provoz MŠ během vánočních prázdnin

Oznamuji Vám, že v době vánočních prázdnin
od středy 23. 12. 2020 do pátku 1. 1. 2021 bude MŠ uzavřena.

Provoz bude zahájen v pondělí dne 4. 1. 2021 již v budově školy.

Všem rodičům přejeme krásné a pohodové svátky,
hlavně zdraví a spoustu krásných chvil strávených s rodinou.

S pozdravem
Mgr. Zuzana Olejníková, ŘŠ

 

Listopad

Informace k provozu škol od 25. a 30. 11. 2020

Opatření PES pro oblast školství 

 

Říjen

V návaznosti na usnesení vlády č. 1 
 se pro mateřské školy stávající režim nemění.

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ 
O VYDÁNÍ KRIZOVÝCH OPATŘENÍ VLÁDY VZHLEDEM KE COVID-19

 

Září

Na základě Mimořádného opatření MZ ze dne 9. 9. 2020
upozorňuji všechny žáky, jejich rodiče, zaměstnance
a další osoby pohybující se v budově “školy”
na povinnost nosit roušku ve VŠECH společných prostorách 
(chodby, toalety, šatny, v jídelně mimo dobu vlastního jídla,…).

Tato povinnost platí od čtvrtku 10. září do odvolání.

Dovoluji si tímto požádat všechny osoby o dodržování uvedeného opatření.
Předpokládáme používání ČISTÝCH jednorázových, případně látkových roušek.

Tiskovou zprávu MZ a text Mimořádného opatření MZ naleznete zde.

Děkuji za pochopení
Mgr. Zuzana Olejníková, ředitelka školy

 

Dodatek ke školnímu řádu vzhledem ke Covid-19 a k rekonstrukci školy

 

Informace pro rodiče

Z důvodu rekonstrukce školy je od září 2020 náhradní provoz mateřské školy
v přísálí Obecního úřadu v Němčanech.

Po dobu měsíce září budou obě třídy mateřské školy spojeny, od října se předpokládá, že třída „motýlků“ bude již v budově školy, třída „berušek“ zůstane v prostorách OÚ do ukončení rekonstrukce. Provoz mateřské školy 7.00 – 16.30 hodin.

Děti si přinesou:

  • papuče, pyžamo, převlečení do vnitřních prostor a na pobyt venku, náhradní oblečení, gumáky, pláštěnku, lahev s pitím pro dodržování pitného režimu (vše označené minimálně monogramem)
  • označený úložný box s víkem na náhradní oblečení (nejlépe plastový, velká papírová krabice …)

Úplata (školné) činí 350,- Kč/měsíc (netýká se předškoláků)
Stravné: celodenní 40,- Kč/den (přesnídávka 9,-, oběd 25,-, svačina 6,- Kč), děti s odkladem školní docházky 43,- Kč/den (přesnídávka 10,-, oběd 27,-, svačina 6,-)

Záloha na stravné i školné bude hrazena bankovním převodem (příkaz k úhradě, složenka) na číslo účtu školy: 27-3882660257/0100, vždy splatné do 15. dne daného měsíce počínaje měsícem září 2020 a to ve výši 1200,- Kč/měsíc (350,- školné + 850,- stravné), předškoláci pouze stravné 850,- Kč. Na začátku školního roku bude každému dítěti přidělen variabilní symbol společný pro školné i stravné. Vyúčtování bude provedeno na konci školního roku, v červenci budou přeplatky vráceny na účet.

Svačinky budou dětem připravovány v náhradních prostorách „mateřské školy“, obědy budou dováženy ze školní jídelny ZŠ Komenského náměstí ve Slavkově a dětem vydávány.
Odhlašování nepřítomnosti dítěte v MŠ den předem nejpozději do 8.30 hodin osobně, na tel. čísle 732 509 675 nebo v odhlašovacím sešitě v šatně. Pokud dítě onemocní a stravu nemá odhlášenou, je možnost odběru obědu do jídlonosiče téhož dne v 11.00 hodin v prostorách pro vydávání stravy na OÚ.

Zvýšená hygienická opatření

  • platí zvýšená hygienická pravidla – mytí rukou, obličeje, dezinfekce apod. – prosíme o probrání s dětmi doma – (viz manuál k provozu škol, zejména s. 5, 6)
  • v případě teploty, kašle apod. bude dítě umístěno do karantény a je nutné převzetí zákonným zástupcem v co nejkratším čase
  • děti s chronickým onemocněním (astma, alergie) musí mít vystavené potvrzení od lékaře
  • rodiče prosíme o vstup do prostoru šatny s rouškou
  • v platnost nabývá (po novele ŠZ), že v případě distanční výuky je tato výuka povinná i pro děti v předškolním vzdělávání
  • děti s příznaky na COVID nebudou do školky vpuštěny
 

Manuál k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19

 

Informativní schůzka pro rodiče dětí z MŠ
se bude konat v úterý 25. srpna 2020 v 15 hodin
v sále Obecního úřadu v Němčanech.