Aktuální informace MŠ

Oznámení o provozu MŠ během letních prázdnin

Oznamuji Vám, že v době letních prázdnin
od 19. 7. 2021 do 31. 8. 2021 bude MŠ uzavřena.

Mgr. Zuzana Olejníková, ŘŠ

 

Červen

 V měsíci červnu bude probíhat sběr starého papíru.

Prosíme o podporu naší školy přinesením starého papíru.
Sběr můžete přetřídit na noviny, časopisy, letáky aj.
Podrobné informace budou uveřejněny na konci května.

Papír již nyní můžete nosit/vozit do školy.

Děkujeme za spolupráci

 

Květen

Dle Informace k provozu škol od pondělí 10. května 2021

bude zahájen provoz MŠ v naší škole.

Nástup dětí je bez povinnosti testování. 

 

Duben

Ohlédnutí za čarodějnickým dnem

Poslední dubnový den jsme prožili netradičním způsobem. Do školy a školky nepřišly děti a učitelky, jak už to tak ve školách bývá, ale přišlo, či dokonce přiletělo na koštěti spoustu čarodějů a čarodějnic. Někteří si s sebou mimo košťata, kouzelné hůlky a jiné pomůcky vzali i své miláčky kocoury, pavouky a potkany. Nelekejte se, pouze plyšové.

Po svačině vyšlo postupně 8 skupinek všech věkových kategorií po vyznačené trase, která vedla okolo ZOO koutku na Lutršték, sadem dolů a polní cestou ke hřišti. Cesta však nebyla snadná
 

V pátek 30. dubna 2021 bude ve škole projektový den Čarodějnice.
Děti mohou přijít v převleku, budou plnit různé úkoly.
Další pokyny obdrží od  třídních vyučujících.

 

Základní škola a Mateřská škola Němčany vyřazovala starý nepotřebný nábytek.

V pátek 30. dubna bude vše k nahlédnutí ve skladě v bývalém areálu ZD.

Případní zájemci si mohou prohlídku telefonicky dohodnout s panem Polachem na čísle 608 603 454. Kdo by měl zájem a věděl, že některé kousky nábytku upotřebí je možno si za symbolickou cenu odkoupit.

 

Veškeré aktuální informace ke dni 8. dubna 2021:

 

Informace k provozu škol
od 29. března do 11.  dubna 2021

 

Pozvánka na webinář

 

Březen

Informace k provozu škol
od 22. března do 28.  března 2021

 

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, které nad rámec dosavadních opatření

zakazuje osobní přítomnost dětí v mateřské škole
a žáků 1. a 2. ročníku v základní škole
.

Informace k provozu škol
od 27. února do 21.  března 2021

Aktuální informace k ošetřovnému.

 

Únor

Den otevřených dveří školy
se v sobotu 27. 2. 2021 nekoná
z důvodu epidemiologické situace.

 

 

 

Informace k provozu škol
od 1. února do 14. února 2021

 

Leden

Informace k provozu škol
v týdnu od 25. ledna 2021

Provoz škol a školských zařízení v týdnu od 25. ledna 2021
i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud
(viz Informace k provozu škol a školských zařízení
od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021
)

 

Informace k provozu škol
od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021

 

Prosinec

 

Oznámení – provoz MŠ během vánočních prázdnin

Oznamuji Vám, že v době vánočních prázdnin
od středy 23. 12. 2020 do pátku 1. 1. 2021 bude MŠ uzavřena.

Provoz bude zahájen v pondělí dne 4. 1. 2021 již v budově školy.

Všem rodičům přejeme krásné a pohodové svátky,
hlavně zdraví a spoustu krásných chvil strávených s rodinou.

S pozdravem
Mgr. Zuzana Olejníková, ŘŠ

 

Listopad

Informace k provozu škol od 25. a 30. 11. 2020

Opatření PES pro oblast školství 

 

Říjen

V návaznosti na usnesení vlády č. 1 
 se pro mateřské školy stávající režim nemění.

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ 
O VYDÁNÍ KRIZOVÝCH OPATŘENÍ VLÁDY VZHLEDEM KE COVID-19

 

Září

Na základě Mimořádného opatření MZ ze dne 9. 9. 2020
upozorňuji všechny žáky, jejich rodiče, zaměstnance
a další osoby pohybující se v budově “školy”
na povinnost nosit roušku ve VŠECH společných prostorách 
(chodby, toalety, šatny, v jídelně mimo dobu vlastního jídla,…).

Tato povinnost platí od čtvrtku 10. září do odvolání.

Dovoluji si tímto požádat všechny osoby o dodržování uvedeného opatření.
Předpokládáme používání ČISTÝCH jednorázových, případně látkových roušek.

Tiskovou zprávu MZ a text Mimořádného opatření MZ naleznete zde.

Děkuji za pochopení
Mgr. Zuzana Olejníková, ředitelka školy

 

Dodatek ke školnímu řádu vzhledem ke Covid-19 a k rekonstrukci školy

 

Informace pro rodiče

Z důvodu rekonstrukce školy je od září 2020 náhradní provoz mateřské školy
v přísálí Obecního úřadu v Němčanech.

Po dobu měsíce září budou obě třídy mateřské školy spojeny, od října se předpokládá, že třída „motýlků“ bude již v budově školy, třída „berušek“ zůstane v prostorách OÚ do ukončení rekonstrukce. Provoz mateřské školy 7.00 – 16.30 hodin.

Děti si přinesou:

  • papuče, pyžamo, převlečení do vnitřních prostor a na pobyt venku, náhradní oblečení, gumáky, pláštěnku, lahev s pitím pro dodržování pitného režimu (vše označené minimálně monogramem)
  • označený úložný box s víkem na náhradní oblečení (nejlépe plastový, velká papírová krabice …)

Úplata (školné) činí 350,- Kč/měsíc (netýká se předškoláků)
Stravné: celodenní 40,- Kč/den (přesnídávka 9,-, oběd 25,-, svačina 6,- Kč), děti s odkladem školní docházky 43,- Kč/den (přesnídávka 10,-, oběd 27,-, svačina 6,-)

Záloha na stravné i školné bude hrazena bankovním převodem (příkaz k úhradě, složenka) na číslo účtu školy: 27-3882660257/0100, vždy splatné do 15. dne daného měsíce počínaje měsícem září 2020 a to ve výši 1200,- Kč/měsíc (350,- školné + 850,- stravné), předškoláci pouze stravné 850,- Kč. Na začátku školního roku bude každému dítěti přidělen variabilní symbol společný pro školné i stravné. Vyúčtování bude provedeno na konci školního roku, v červenci budou přeplatky vráceny na účet.

Svačinky budou dětem připravovány v náhradních prostorách „mateřské školy“, obědy budou dováženy ze školní jídelny ZŠ Komenského náměstí ve Slavkově a dětem vydávány.
Odhlašování nepřítomnosti dítěte v MŠ den předem nejpozději do 8.30 hodin osobně, na tel. čísle 732 509 675 nebo v odhlašovacím sešitě v šatně. Pokud dítě onemocní a stravu nemá odhlášenou, je možnost odběru obědu do jídlonosiče téhož dne v 11.00 hodin v prostorách pro vydávání stravy na OÚ.

Zvýšená hygienická opatření

  • platí zvýšená hygienická pravidla – mytí rukou, obličeje, dezinfekce apod. – prosíme o probrání s dětmi doma – (viz manuál k provozu škol, zejména s. 5, 6)
  • v případě teploty, kašle apod. bude dítě umístěno do karantény a je nutné převzetí zákonným zástupcem v co nejkratším čase
  • děti s chronickým onemocněním (astma, alergie) musí mít vystavené potvrzení od lékaře
  • rodiče prosíme o vstup do prostoru šatny s rouškou
  • v platnost nabývá (po novele ŠZ), že v případě distanční výuky je tato výuka povinná i pro děti v předškolním vzdělávání
  • děti s příznaky na COVID nebudou do školky vpuštěny
 

Manuál k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19

 

Informativní schůzka pro rodiče dětí z MŠ
se bude konat v úterý 25. srpna 2020 v 15 hodin
v sále Obecního úřadu v Němčanech.