Aktuální informace MŠ

Od 1. července 2020 bude probíhat rekonstrukce školy.

Mimo provoz budou telefonní linky.
Budete-li nás potřebovat kontaktovat,využijte prosím školní email: zs.nemcany@centrum.cz

Děkujeme za pochopení

Informace k zahájení školní docházky a prostor, kde bude zajištěn provoz,
poskytneme v posledním týdnu měsíce srpna. 

 

Od 1. 9. 2020 nabízíme místo učitelky v MŠ Němčany
na úvazek 0,8, časem na úvazek 1,0.
Nabízíme práci v dobře vybavené mateřské škole v příjemném kolektivu.
Požadavky dle platné legislativy.
Životopis posílejte na: zs.nemcany@centrum.cz,
bližší informace na tel. čísle 724 717 808.

 

Červen

Milí rodiče, školné za duben a květen ve výši 700,- Kč vám bude vráceno
a vyúčtováno spolu se stravným v měsíci červenci.

 

Vážení rodiče, prosíme o zrušení trvalého příkazu na úhradu školného a stravného tak, aby poslední platba byla na účet školy připsána v červnu.

Vyúčtování stravného bude provedeno po ukončení školního roku a přeplatek převeden na Váš účet v červenci.

V září Vám bude přidělen nový variabilní symbol pro platbu na školní rok 2020/21.

 

Pozvánka na schůzku rodičů budoucích prvňáčků 
18. června 2020 v 16 hod. v ZŠ Hodějice.

Vzít s sebou vyplněnou přihlášku do školní družiny
(zaslána na emailové adresy rodičů nebo ke stažení na stránkách ZŠ Hodějice).

Na schůzce budou informace k organizaci školního roku 2020/21,
seznámení s provozem družiny.

 

Květen

Vážení rodiče,

dostaly se k nám tolik očekávané informace k znovuotevření škol, které proběhne v naší MŠ od pondělí 1. června 2020. Jelikož jsme v jedné budově se ZŠ, potřebujeme během prvního týdne otevření ZŠ zorganizovat výuku v ZŠ, abychom plynule navázali provozem v MŠ.

Rádi bychom vás seznámili s těmi nejdůležitějšími.

 • Příchod do školky v časech 7.00 –  7.30h, 8.00 – 8.30h. Do budovy budou vpuštěny pouze osoby se zakrytými ústy a nosem – nevztahuje se na dítě z MŠ. Mimo tyto časy nebude možné do budovy vstoupit, abychom zamezili setkávání většího počtu osob na jednom místě (příchod žáků ZŠ). Na vše bude dohlížet pracovník školy.
 • Před vstupem do třídy je rodič povinen s dítětem provést hygienu a použít dezinfekční prostředek, který je v šatně každé třídy. Poté teprve vstoupí do třídy a předá dítě učitelce. V šatně se rodič zdržuje pouze nejnutnější dobu.  Během celého pobytu v prostorách školy má nasazenu roušku.
 • Svačiny a obědy – časy se budou ještě řešit na provozní poradě.
 • Všichni jsou povinni dodržovat hygienická pravidla, se kterými budou po příchodu do školky děti seznámeny.
 • Před zahájením docházky je zákonný zástupce povinen seznámit se s vymezením rizikových skupin a podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění – abychom mohli plánovat další organizační opatření – nejpozději do 11. 5. odevzdá do ZŠ/MŠ nebo zašle oskenované na školní email: zs.nemcany@centrum.cz, originál přinese v den příchodu do školky. Pokud zákonný zástupce podepsaný dokument nepodepíše či nedoručí, nebude dítěti osobní účast ve školce umožněna. Dětem předškolním se po 1. 6. bude psát absence.
 • Zákonní zástupci také odevzdají do této doby (11. 5.) vyplněný a podepsaný dotazník o docházce v MŠ, který je možné vyplnit na základě seznámení s vymezením rizikových skupin.   
 • Od otevření MŠ již nemá rodič nárok na OČR.
 • Na základě přijetí dotazníků a prohlášení budou sdělena organizační opatření – rozdělení do skupin, provozní doba školky, průběh a rozvržení svačin a obědů, omlouvání dětí, vyzvedávání dětí apod. Nejpozději ve středu 20. 5. se objeví na webových stránkách školy a vývěsce, bude vyvěšeno ve třídách.
 • Kapacita tříd je 15 dětí na třídu, v případě většího zájmu se bude postupovat podle kritérií: předškolní děti, děti zaměstnaných rodičů, děti rodičů na MD pouze na dopolední docházku.
 • Platby/poměrná část za kroužky budou vyúčtovány a vráceny do konce školního roku. Do konce školního roku nebudou již probíhat také žádné kroužky.                                 
 • Školné, platby za svačiny/obědy bude také vyúčtováno ke konce školního roku.
 • Za měsíc duben, květen bude vráceno školné v plné výši.

Všechny informace tohoto sdělení byly probrány a odsouhlaseny se zřizovatelem školy.
Další informace budou postupně zveřejňovány na vývěsce školy, webových stránkách či vyvěšeny ve třídách.

V Němčanech dne 5. 5. 2020
Mgr. Zuzana Olejníková, ŘŠ

Ke stažení:

 

OŠETŘOVNÉ

Potvrzení pro zaměstnance se vydávají na předepsaném formuláři ČSSZ:

Potvrzení pro OSVČ stačí údajně prostá kopie tohoto dokumentu:

V případě žádosti zákonného zástupce bude po předešlé telefonické domluvě (kontakt na OÚ – tel. 544 220 410, mob. tel. 728 439 884) a předem vyplněný formulář potvrzovat paní Dagmar Polachová na OÚ v zastoupení za ŘŠ.

Detailní informace naleznete zde na stránkách MPSV.

 

Květen

Zápis do MŠ pro rok 2020 / 2021

Vážení rodiče,
blíží se zápis do MŠ, který je v našem zařízení plánován na úterý 5. 5. a středu 6. 5. 2020 od 10 – 14 hodin. Vzhledem k Nařízení vlády se bude zápis konat bez přítomnosti dětí.

Podání žádosti:

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy (ID datové schránky:  iz6mfp2),
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 3. poštou,
 4. osobní podání

PODROBNÉ INFORMACE ZDE

 

 

Duben

Do 13. dubna 2020 se není možné do školy telefonicky dovolat.

Prosíme, využívejte školní e-mail: zs.nemcany@centrum.cz nebo ms.nemcany@centrum.cz

 

Milí rodiče, rády bychom vám poskytly materiály k zabavení i rozvoji dětí.
Pracovní listy naleznete zde – v sekci Mateřská škola → Práce pro předškoláky.

Veselá chaloupka – každý den nový pracovní list
Logopedie s úsměvem

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.   Celé znění zde.

Termín zápisu do první třídy ZŠ Hodějice
pro školní rok 2020/ 2021 proběhne v období
od 1.dubna 2020 do 15.dubna do 15 hodin.

Žádost o přijetí lze podat jedním z těchto způsobů:

 1. Poslat do datové schránky ZŠ Hodějice (ID schránky: vzhuw4j).
 2. Poslat e-mailem na zs.hodejice@seznam.cz s elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email).
 3. Poslat poštou, žádost musí být doručena do 15. dubna 2020 (nerozhoduje datum podání).
 4. Přinést osobně 8. 4. 2020 nebo 15. 4. 2020 od 13 – 15 hodin do ZŠ Hodějice.

Žádosti, které jste odevzdali do MŠ Němčany budou předány!
Nicméně je třeba do Hodějic doložit i kopii rodného listu. 

Co přinést nebo poslat k zápisu:

 1. Prostou kopii rodného listu dítěte.
 2. Žádost o přijetí k základnímu vzdělání, příp. žádost o odklad.

Formuláře ZŠ Hodějice k zápisu do 1. ročníku: 

VÍCE INFORMACÍ K ZÁPISU NA STRÁNKÁCH ZŠ HODĚJICE.

 

Březen  

UZAVŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
A MATEŘSKÉ ŠKOLY NĚMČANY
OD PONDĚLÍ 16. 3. 2020

Po dohodě se zřizovatelem se od pondělí 16. 3. 2020
uzavírá Základní škola a Mateřská škola Němčany
provoz MŠ i ZŠ na dobu neurčitou.

Podle telefonické informace z OSSZ mohou rodiče žáků mladších 10ti let uplatnit nárok na výplatu ošetřovného. Dle uvedené informace ale příslušné tiskopisy zatím školou vydávány nebudou (do dalších upřesňujících informací).

V případě žádosti zákonného zástupce bude po předešlé telefonické domluvě
(kontakt na OÚ – tel. 544 220 410, mob. tel. 728 439 884) a předem vyplněný formulář potvrzovat paní Dagram Polachová na OÚ v zastoupení za ŘŠ.

Formulář žádosti o dávku ke stažení ZDE.
Detailní informace naleznete zde na stránkách MPSV.

Od 10. 3. 2020, 18:00, se v ČR zastavují všechny kulturní, společenské i náboženské akce nad sto osob.

Informace o začátku provozu bude vyvěšena na webových stránkách školy a bude podléhat doporučení KHS, MŠMT a Ministerstva zdravotnictví.

Děkujeme za pochopení
Mgr. Zuzana Olejníková, ředitelka školy

 

Doporučený postup pro podání žádosti o ošetřovné
při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského zařízení

 

Z důvodu uzavření MŠ se
Edukační skupinky v termínech 19. 3. a 26. 3. NEKONAJÍ
Případné náhradní termíny po obnovení provozu budou sděleny. 

 

Edukační skupinky se ve čtvrtek 12. března KONAJÍ.

 

Pro konzultaci v oblasti školství ohledně výskytu onemocnění COVID-19 jsou kontaktními osobami pracovnice odboru hygieny dětí a mladistvých Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje:

 • Ředitelka odboru HDM KHS JmK: MVDr. Marcela Hadámková
  tel. 724 210 316   e-mail  marcela.hadamkova@khsbrno.cz
 • ÚP Brno: MUDr. Eva Lysá
  tel. 724 092 078  e-mail  eva.lysa@khsbrno.cz
 • ÚP Znojmo: Mgr. Dagram Veverková
  tel. 778 744 946  e-mail dagmar.veverkova@khsbrno.cz
 • ÚP Břeclav + Hodonín: Ing. Marcela Blahová
  tel. 778 706 498  e-mail: marcela.blahova@khsbrno.cz
 • ÚP Blansko + Vyškov: Ing. Olga Marinčáková
  tel. 728 022 818  e-mail: olga.marincakova@khsbrno.cz

Informace týkající se výskytu onemocnění COVID-19 jsou aktualizovány na těchto stránkách:

 

Karneval se v pátek 13. března 2020 NEKONÁ.

Ale děti mohou přijít do školky v kostýmu.

  

Ve středu 11. března dopoledne půjde třída Motýlků
do sálu Němčan, kde budeme cvičit a hrát hry.

Prosíme, aby si děti vzaly batůžek, uzavíratelné pití, pohodlné (sportovní) oblečení
a pevnou obuv se světlou podrážkou
(kdo nemá, nabalíme ze školky papuče).

 

 

V pátek 6. března 2020 proběhne individuální focení dětí.

Doporučujeme dětem uzpůsobit oblečení vzhledem k barevnému pozadí
(např. jednobarevné tričko).

 

Děti si neberou batůžky.
Svačit budeme ve školce. Pití a ovoce bude zajištěno.

 

Únor

V úterý 25. února 2020 k nám přijede kouzelník Waldini.

Vybíráme 45 Kč.

 

Oznámení – provoz MŠ během jarních prázdnin

Oznamuji Vám, že v době jarních prázdnin
od pondělí 17. 2. 2020 do pátku 21. 2. 2020
bude MŠ uzavřena

z důvodu velké nemocnosti dětí a pedagogického personálu.
Provoz bude zahájen v pondělí dne 24. 2. 2020

Děkuji za pochopení Mgr. Zuzana Olejníková, ŘŠ

 

Ve středu 12. února dopoledne půjde třída Motýlků
do sálu Němčan, kde budeme cvičit a hrát hry.

Prosíme, aby si děti vzaly batůžek, uzavíratelné pití, pohodlné (sportovní) oblečení
a pevnou obuv se světlou podrážkou
(kdo nemá, nabalíme ze školky papuče).

 

 Edukativně stimulační skupiny
se v měsíci únoru budou konat ve čtvrtky 6., 13. a 27. 
20. února se nekonají z důvodu jarních prázdnin ZŠ.

 

Leden

Provoz v době pololetních prázdnin ZŠ, tedy v pátek 31. ledna 2020
bude zajištěn ve třídě Berušek.

 

Lekce edukativně stimulačních skupin se ve čtvrtek 30. ledna 2020 konají.

Ve čtvrtek 30. ledna a pátek 31. ledna 2020 se nebudou konat kroužky jógy a atletiky
z důvodů vysvědčení a pololetních prázdnin ZŠ.

 

Edukativně stimulační skupiny pro přihlášené děti
začnou ve čtvrtek 23. ledna 2020 v 15 hod. ve třídě 1. ročníku (přízemí).

 

V úterý 21. ledna 2020 nás navštíví pan Břetislav Vojkůvka
se svým hudebně výchovným koncertem

Vybíráme 50 Kč.

 

Mateřská škola bude v době vánočních svátků
od 23. prosince 2019 do 3. ledna 2020 (včetně)
UZAVŘENA.

Budova je uzavřena se souhlasem zřizovatele,
shodně se základní školou.

V novém roce se tedy sejdeme v pondělí 6. ledna 2020.

 

Prosinec

 

 

 

Ve středu 11. prosince 2019 nás čeká SkoTančení s Verčou,
která si pro nás připravila pohybové písničky na téma Jezulátko se nám narodilo.

Vybíráme 65 Kč.

 

V pondělí 9. prosince 2019 nás navštíví Fešák Píno se svojí Vánoční show,
kterou prožijeme v sále OÚ Němčany.

Vybíráme 50 Kč.

 

 

 

Listopad

Ve čtvrtek 28. listopadu v 9:00 hod. proběhne v kanceláři vedle třídy Berušek
jednorázové orientační logopedické vyšetření
pod vedením Mgr. Heleny Kolbábkové ze SPC Vyškov.

Vyšetření dítěte může proběhnout pouze se souhlasem zákonného zástupce, proto prosíme o jeho vyplnění v šatně třídy. 

 

 

 

Ve čtvrtek 14. listopadu 2019 odpadá kroužek jógy

   

 

Říjen

V době podzimních prázdnin (úterý 29. a středa 30. října)
bude provoz zajištěn ve třídě Berušek.

 

 

 

V pátek 4. října 2019 v 9.30 hod. se bude konat představení Maxipes Fík

Vybíráme 50 Kč.

 

Provoz MŠ:

Provoz MŠ je zajištěn od 7.00 do 16.30 hod.
Ranní scházení dětí ze třídy Berušek je nejpozději do 8.30 hod. 
Ranní scházení dětí ze třídy Motýlků je nejpozději do 8 hod. 
V době od 7.00 do 7.30 a od 8.00 do 16.30 hod. se škola z bezpečnostních důvodů zamyká.
Děti se společně schází a rozchází ve třídě Berušek. V době od 7.00 do 7.30 hod.
a od 15.30 do 16.30 proto zvoňte na třídu Berušky.
Bližší informace a vyzvedávání dětí: Třída BeruškyTřída Motýlci.

 

Dítě do MŠ potřebuje:

 • přezůvky s pevnou patou
 • vhodné oblečení do třídy (hrací kalhoty)
 • vhodné oblečení pro pobyt venku (s ohledem na počasí)
 • náhradní oblečení a spodní prádlo do skříňky (uloženo v sáčku / igelitové tašce)
 • pyžamko
 • hrníček na pitný režim

Vše prosíme podepsat!

Z bezpečnostních a hygienických důvodů dětem do MŠ nedávejte hračky, vlastní jídlo a pití, žvýkačky, bonbóny (kromě oslavy narozenin).

 

Předškoláci (neplatí školné):

 • 200 Kč na výtvarné potřeby
 • 200 Kč na hygienické potřeby
 • 45 Kč na šanon (děti, které navštěvovaly třídu Motýlků mohou přinést šanon
  z loňského roku, v případě zájmu zakoupíme nový)

(Ostatní děti platí výtvarné a hygienické pomůcky v rámci úplaty.)