Aktuální informace MŠ

Provoz ZŠ v době hlavních prázdnin

Pro vyřizování administrativních záležitostí bude ředitelka školy v době hlavních prázdnin přítomna v ZŠ v době:

2. 7., 4. 7., 8. – 12. 7. 2019 od 9 – 13 hodin
19. – 23. 8. 2019 na telefonu

V případě nutnosti volejte na mob.: 734 263 949 (školní mobil) nebo využijte školního emailu: zs.nemcany@centrum.cz

 

Všem rodičům ZŠ i MŠ děkujeme za spolupráci během celého školního roku
a přejeme krásné léto plné radosti, nabytí energie a zážitků.

ZAMĚSTNANCI ŠKOLY

 

Červenec

Provoz v době hlavních prázdnin (1. – 12. července)
bude zajištěn ve třídě Motýlků.

Kdo je na prázdninovou docházku přihlášen, prosíme, přesuňte první den dítěti všechno oblečení i boty do volné skříňky v šatně Motýlků.

Dbejte zvýšené opatrnosti z důvodu prací v budově školy.

 

Červen

V pondělí 24. června 2019 v 15 hodin se koná informativní schůzka
pro rodiče dětí, které budou ve školním roce 2019/2020 navštěvovat první třídu ZŠ.

 

Zápis ze schůzky 12. června 2019
– informace pro rodiče budoucích školkáčků:

 • kapacita MŠ – třída Motýlci (předškoláci) = 18 dětí a třída Berušky (mladší
  a střední věková sk.) = 23 dětí
 • provoz mateřské školy 7,00 – 16,30 hodin
 • co si děti přinesou: papuče, pyžamo, převlečení do třídy i na pobyt venku, náhradní oblečení, hrníček pro pitný režim
 • úplata (školné) činí 350,- Kč/měsíc (netýká se předškoláků)
 • stravné: celodenní 35,- Kč/den (přesnídávka 9,-, oběd 20,-, svačina 6,- Kč),
  děti s odkladem školní docházky 38,- Kč/den (přesnídávka 10,-, oběd 22,-, svačina 6,-)

Záloha na stravné i školné bude hrazena bankovním převodem (příkaz k úhradě, složenka) na číslo účtu školy: 27-3882660257/0100, vždy splatné do 15. dne daného měsíce počínaje měsícem září 2019 a to ve výši 1200,- Kč/měsíc (350,- školné + 850,- stravné), předškoláci pouze stravné 850,- Kč. Na začátku školního roku bude každému dítěti přidělen variabilní symbol společný pro školné i stravné. Vyúčtování bude provedeno na konci školního roku, v červenci budou přeplatky vráceny na účet.

Odhlašování nepřítomnosti dítěte v MŠ den předem nebo do 7, 30 hodin téhož dne na tel. čísle 732 509 675, 544 220 422

 • kulturní akce – asi 1x měsíčně (cca 30-50,- Kč) – divadlo, koncert, kouzelnické představení … školní výlet na konci školního roku (cca 300,- Kč)
 • Pro rodiče vánoční besídka (dílnička), vystoupení ke Dni matek
 • veškeré aktuální informace naleznete na webových stránkách školy zs-nemcany.cz/mateřská škola, nástěnka před školou, šatny oddělení
 • seznamte se Školním vzdělávacím programem školy a školním řádem, který je k nahlédnutí v zádveří školy
 • sledovat stránky poslední týden v srpnu
 

MOTÝLCI

 

Ve čtvrtek 13. června 2019 proběhne
slavnostní pasování na školáky.

Rozloučíme se s kamarády, kteří v září nastoupí do 1. třídy.
Děti mohou přinést ukázat svou aktovku či další školní potřeby.

 

Ve středu 12. června 2019 v 14.30 hod. se ve třídě 2. ročníku (přízemí)
koná schůzka pro rodiče budoucích žáčků MŠ.

 

MOTÝLCI

V úterý 4. června 2019 se koná hudební workshop
pro předškoláky (třídu Motýlků) a školáky.

Vybíráme 60 Kč.

 

Květen

BERUŠKY

V pátek 31. května 2019 prožije třída Berušek den dětí ve Slavkově.

Prosíme, přiveďte děti nejpozději 8.15 h., svačina bude ve školce.

S sebou batůžek s uzavíratelným pitím a pláštěnkou. 

Program:
30 minutová prohlídka zámku
zmrzlina v areálu zámku
procházka v zámeckém parku

Vybíráme 50 Kč na vstup do zámku. 
Zmrzlina a autobus hrazen z přeplatku z výletu.

Návrat na oběd 11.30 h. 

 

MOTÝLCI

V pátek 31. května 2019 pojede třída Motýlků se školáky do Vyškova
prožít dětský den s vojáky.

Odjezd v 8 h. od školy.

S sebou do batůžku uzavíratelné pití, pláštěnku, případně malou dobrotu.
Svačinku dostaneme ze školy.
Na oběd se vrátíme zřejmě do 12.30 h., vyzvedávání po obědě ve 13 h.

 

Ve čtvrtek 30. května 2019 v dopoledních hodinách

proběhne fotografování třídních kolektivů.

Je možné i fotografování sourozenců či skupinek kamarádů.
Prosíme však o předchozí domluvu s rodiči!! 

 

 

MOTÝLCI

V pondělí 13. května 2019 pojede třída Motýlků do VIDA! science centra.

Odjezd v 7.40 h. od školy!!
Prosím, přiveďte děti nejpozději v 7.30 h.

Svezeme se autobusem se školáky, kteří mají matematickou exkurzi v ZOO.
Autobus tedy neplatíme.

Vybíráme 130 Kč.
V ceně je výukový program Když kámen promluví, vstup do celé expozice
a možnost navštívit science show.

S sebou batůžek s uzavíratelným pitím, popřípadě nějakou malou sušenku. 
Svačinku i oběd dostaneme ze školy.

Návrat je plánován kolem 13.30 h.,
což je s ohledem na dopravu v Brně spíše čas orientační.

Děti po návratu již nebudou mít odpolední odpočinek, Děti “po O” si můžete vyzvedávat od tohoto předpokládaného času. Jen prosím nezvoňte na třídu Berušek, kde děti budou ještě odpočívat. Jinak je provoz školky běžně do 16.30 h.

 

 

Duben

V úterý 30. dubna 2019 zhlédneme v kulturním sále pohádku Zapomenutá studánka, kterou si připravil divadelní spolek Němčan.

Vybíráme 20 Kč.

 

 

MOTÝLCI

Ve středu 24. dubna 2019 navštíví třída Motýlků
knihovnu Karla Dvořáčka ve Vyškově

Svezeme se autobusem se školáky, kteří mají program v zoo parku.
Autobus tedy neplatíme.

Vybíráme 20 Kč na program v knihovně. 

Odjezd od školy 8.15 hod.
Odjezd z Vyškova 11.30 hod.

Prosíme, přiveďte děti nejpozději do 8 hod. 
Při hladké dopravě stihneme oběd v klasickém čase 12 hod. a vyzvedávání po obědě ve 12.30 hod. V případě komplikací se vše trošku opozdí.

S sebou batůžek s uzavíratelným pitím. Svačinku dostaneme ze školy.

 

 

 

Jak zacházet s pejskem? 
Jak poznat jeho náladu?
Jak mu podat pamlsek? 

To všechno a spoustu dalšího nám představí paní Zourková
v rámci programu Život se psem v úterý 16. dubna 2019.

Vybíráme 30 Kč.

 

 

 

MOTÝLCI

Ve středu 3. dubna 2019 navštíví třída Motýlků
interiérové dětské hřiště Vlnka ve Slavkově.

Prosíme, přiveďte děti nejpozději do 8 hod.

Ve školce si dáme svačinku a pojedeme autobusem v 8.55 hod.
Návrat autobusem ve 12.20 hod. Na oběd půjdeme 12.30 hod.
Vyzvedávání po obědě ve 13 hod.

S sebou si děti vezmou:

 • batůžek s uzavíratelýnm pitím
 • nezlobivou náladu 🙂
 • dle uvážení  např. tepláky, tričko na převlečení v případě propocení

Vybíráme 30 Kč.
(20 Kč vstup, 10 Kč autobus)

Z provozního řádu: 

Vstup na veškeré atrakce je z provozních a hygienických důvodů povolen pouze
v ponožkách (doporučujeme protiskluzové ponožky a vhodné sportovní oblečení).
Upozorňujeme také na nebezpečí, které může vzniknout z tkaniček u triček a mikin.

 

BERUŠKY

V úterý 2. dubna 2019 navštíví třída Berušek,
interiérové dětské hřiště Vlnka ve Slavkově.

Prosíme, přiveďte děti nejpozději do 8 hod.

Ve školce si dáme svačinku a pojedeme autobusem v 8.55 hod.

Děti si s sebou neberou batůžky, pití bude zajištěno.

Vybíráme 30 Kč.
(20 Kč vstup, 10 Kč autobus)

Z provozního řádu: 

Vstup na veškeré atrakce je z provozních a hygienických důvodů povolen pouze
v ponožkách (doporučujeme protiskluzové ponožky a vhodné sportovní oblečení).
Upozorňujeme také na nebezpečí, které může vzniknout z tkaniček u triček a mikin.

 

V pondělí 1. dubna 2019 se bude v jídelně naší školy konat
zábavné hudební vystoupení Břetislava Vojkůvky.

Vybíráme 50 Kč. 

 

Březen

Ve čtvrtek 21. března 2019 v 15 hod. v MŠ Hodějice se koná
schůzka pro (hodějické) rodiče budoucích prvňáčků
Budou zde předány dokumenty k zápisu do první třídy.

 

Poslední lekce Edukativně stimulačních skupin
se bude konat ve středu 20. března 2019 v 15 hod.

Opět spojíme dvě lekce (9. + 10.). Skupiny se tedy 6. března nekonají!

Děti ale o žádné aktivity a úkoly nepřijdou.
Čekají je v rámci projektu Školákem nanečisto.

Po této poslední lekci (cca v 16 hod.) obdržíte dokumenty k zápisu do 1. třídy, popřípadě bude prostor pro zodpovězení dotazů.

Kdo na skupinky nechodí či se nebude moci účastnit,
předáme vám dokumenty ve školce.

 

 

 

V úterý 5. a ve středu 13. března 2019 
se pro předškoláky MŠ Němčany i MŠ Hodějice koná projekt
ŠKOLÁKEM NANEČISTO.

 

 

Ve středu 6. března 2019 v 9 hod. nás čeká SkoTančení s Verčou,
která si pro nás připravila zábavné pohybové písničky s jarní tématikou.

Vybíráme 65 Kč.

 

Zapojte se i vy do projektu Celé Česko čte dětem

a přijďte jim do školky číst…

Dětem do školky můžete přijít číst zejména k odpolednímu odpočinku.
(Berušky od 12 hod., Motýlci od 12.30 hod.)

 

Únor

 

 

Provoz v době jarních prázdnin
je zajištěn ve třídě Motýlků. 

Zvoňte prosím na MŠ Motýlci.

 

V úterý 5. února 2019 v 9.30 hod. se bude konat představení Králíci z klobouku

Vybíráme 50 Kč. 

 

Leden

V úterý 8. ledna 2019 v 9 hodin v jídelně naší školy
zhlédneme Povídání o pejskovi a kočičce

Vybíráme 50 Kč.

 

Mateřská škola bude v době vánočních svátků
od 24. prosince do 2. ledna (včetně) uzavřena.

Budova je uzavřena se souhlasem zřizovatele, shodně se základní školou. 

V novém roce se tedy sejdeme ve čtvrtek 3. ledna 2019.

 

Prosinec

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve středu 5. prosince 2018 se z důvodu obchůzek Mikuláše
NEKONAJÍ edukativně stimulační skupiny.

Termín bude nahrazen (březen/duben).
Sejdeme se dle plánu v novém roce 9. ledna.

Děkujeme za pochopení   

 

Listopad

Ve čtvrtek 29. listopadu v 7:00 hod. proběhne v kanceláři vedle třídy Berušek
jednorázové orientační logopedické vyšetření pro předškoláky
pod vedením Mgr. Heleny Kolbábkové ze SPC Vyškov.

Vyšetření dítěte může proběhnout pouze
se souhlasem zákonného zástupce,
proto prosíme o jeho vyplnění (u p. učitelky ve třídě).

V daný den je nutné přivést dítě v této ranní hodině.

 

V úterý 27. listopadu 2018 proběhne focení se zimním motivem.

Můžete dětem uzpůsobit oblečení,
např. svetr, bunda, vesta, sněhule… (viz předloha na nástěnce v šatně).

 

 

Říjen

 

V době podzimních prázdnin (pondělí 29. a úterý 30. října)
bude provoz zajištěn ve třídě Berušek.
Zvoňte na MŠ Berušky.

 

Ve čtvrtek 18. října 2018 v 8 hod. zhlédneme program Papoušci a jejich život

Vybíráme 60,- Kč.

Prosíme, přiveďte děti nejpozději do 7.50 hod. 

 

 

Září

V úterý 25. září 2018 do naší školy Možná přijde i kouzelník.

Vybíráme 45,- Kč. 

 

Oznámení o uzavření provozu ZŠ a MŠ dne 24. září 2018

V pondělí dne 24. 9. 2018 bude budova celé školy uzavřena z důvodu
přerušení dodávky elektrické energie.
V tento den nebude v provozu školní kuchyně
a provoz školy a školky tedy není možný.

Děkujeme za pochopení
Vedení školy

 

Volnočasové centrum Kaštánky zve rodiče a jejich děti na ukázkovou hodinu
zážitkové angličtiny pro předškoláky
(COME AND PLAY WITH PARROT JACK). 

Ukázková hodina se koná v pondělí 17. září v 14.45 hod. ve třídě Motýlků.

Minimální počet pro otevření kroužku je 8 dětí.

Cena 1150,- Kč za pololetí.

 

V pátek 7. září 2018 v 9 hod. zhlédneme v jídelně naší školy
maňáskové představení – Budka v poli, Budulínek, Máša a medvěd.

Vybíráme 50,- Kč. 

 

Provoz MŠ:

Provoz MŠ je zajištěn od 7.00 do 16.30 hod.
Ranní scházení dětí je nejpozději do 8.30 hod.
V době od 7.00 do 7.30 a od 8.00 do 16.30 hod. se škola z bezpečnostních důvodů zamyká.
Děti se společně schází a rozchází ve třídě Berušek. V době od 7.00 do 7.30 hod.
a od 15.30 do 16.30 proto zvoňte na třídu Berušky.
Bližší informace a vyzvedávání dětí: Třída BeruškyTřída Motýlci.

Dítě do MŠ potřebuje:

 • přezůvky s pevnou patou
 • vhodné oblečení do třídy (hrací kalhoty)
 • vhodné oblečení pro pobyt venku (s ohledem na počasí)
 • náhradní oblečení a spodní prádlo do skříňky (uloženo v sáčku / igelitové tašce)
 • pyžamko
 • hrníček na pitný režim

Vše prosíme podepsat!

Z bezpečnostních a hygienických důvodů dětem do MŠ nedávejte hračky, vlastní jídlo a pití, žvýkačky, bonbóny (kromě oslavy narozenin).

Předškoláci (neplatí školné):

 • 200 Kč na výtvarné potřeby
 • 200 Kč na hygienické potřeby
 • 45 Kč na šanon (děti, které navštěvovaly třídu Motýlků mohou přinést šanon
  z loňského roku, v případě zájmu zakoupíme nový)

(Ostatní děti platí výtvarné a hygienické pomůcky v rámci úplaty.)

 

Edukativně stimulační skupiny (ESS)

Pro předškoláky nabízíme lekce Edukativně stimulačních skupin.
Podrobné informace a přihláška zde v pdf souboru či v šatně třídy Motýlků. 

Místo konání: třída 2. (3.) ročníku ZŠ Němčany

Termíny konání:  středa 15.00 – 16.00 hod.    1x za 14 dnů
(konkrétní termíny vypsány v souboru)

Cena:  cca 1000 Kč
(obsahuje výukový materiál pro ESS – 5 sad pracovních listů, psací potřeby, spotřební materiál apod.)

Rodiče uhradí v hotovosti na první lekci.
V případě velkého zájmu budou probíhat dvě skupiny současně v jeden termín.
Vyplněnou a podepsanou přihlášku odevzdejte nejpozději do konce měsíce září.

Lektorky: Klára Tylšarová, Zuzana Olejníková

Přítomnost rodiče je nutná na každé lekci.

Proto prosíme o zvážení, zda budete moci docházet v dané termíny a respektovat následující základní pravidla:

 • chodit včas 
 • bez sourozenců 
 • věnovat se dítěti (vypnout mobilní telefony, nenosit si práci, knihu apod.)