Škola

Základní škola Němčany je malotřídní škola, se dvěma samostatnými postupnými ročníky s kapacitou 50 žáků, do kterých dochází žáci z Němčan a z nedaleké obce Hodějice.

Budova základní školy se nachází uprostřed vesnice. Jedná se o budovu s mnohaletou školní tradicí. Škola využívá k výuce dvě třídy a víceúčelové hřiště za budovou školy. V zimním období se využívá k hodinám TV sál OÚ Němčany, na zimní měsíce též zařazujeme výuku plavání.

Ve školní budově je dále umístěna kuchyň s jídelnou a dvoutřídní mateřská škola s kapacitou 41 dětí.

Základní škola Němčany již řadu let kooperuje se Základní školou Hodějice, díky této spolupráci se nám daří zajistit naplněnost tříd v obou školách. Na naší škole probíhá výuka od 1. do 4. ročníku, tím způsobem, že v samostatném postupném ročníku jsou vyučováni žáci z obou obcí v daném školním roce.

5. ročník je vyučován vždy na ZŠ Hodějice, která je trojtřídní.

Předností naší školy je právě její velikost. Díky níž můžeme vytvořit rodinné prostředí jak pro žáky, tak i pro rodiče a zaměstnance školy, ve kterém bude podporována otevřenost v komunikaci, úcta, tolerance, spolupráce a pomoc druhému.