Volnočasové aktivity

Volnočasové aktivity

Volnočasové aktivity fungují na naší škole od října 2013. Jsou určeny pro němčanské děti, které ve školním roce navštěvují 1. stupeň ZŠ. Slouží k zajištění smysluplného trávení volného času po skončení školního vyučování.

Děti zde mají možnost nejen setkávat se s kamarády a spolužáky, ale také účastnit se výtvarných, hudebních a pohybových aktivit. Mohou využívat různých společenských her a stavebnic a prožívat kolektivní aktivity, které vedou k rozvoji jejich sociálních schopností.

Od září 2016 mají volnočasové aktivity zázemí v budově u hřiště.

 

Základní informace

Pro přihlášené žáky 1. stupně ZŠ z Němčan.
Vychovatelka VČA: Sedláčková Tereza, DiS.
Tel.: 608 917 164
E-mail: vca.nemcany@centrum.cz
Provoz VČA: 12:00 – 16:00 hod.

Poplatek ve VČA:

 • Za pobyt je vybírána úplata, výše úplaty činí 100,- Kč za měsíc.
 • Poplatek se vybírá do 15. dne za období
  • září – prosinec 400,- Kč (do 15. září)
  • leden – březen 300,- Kč (do 15. ledna)
  • duben – červen 300,- Kč (do 15. dubna)

Přihlašování dětí:

 • Přihlásit i odhlásit dítě z VČA je možné kdykoli během školního roku, pokud není naplněná kapacita (20 žáků).
 • V přijímání do VČA jsou upřednostňováni žáci 1.ročníku. Přihlášky obdrží dne 4. září 2017.
 • Přihláška do VČA (včetně řádu): Zápisní lístek VČA
 • Provoz VČA se řídí Vnitřním řádem VČA (2017/2018).

Omlouvání z VČA:

 • Omluvení nebo uvolnění dítěte v jinou hodinu, než je uvedeno v zápisním lístku, je možno písemně do deníčku nebo telefonicky.
 • V případě neomluvení/neuvolnění dítěte nebude žák z bezpečnostních důvodů uvolněn.
 • Pokud je žák ve škole, ale nepůjde do VČA, musí dodat písemnou omluvenku třídnímu učiteli či vychovatelce VČA.

Další informace:

 • Děti si s sebou berou odpolední svačinu a dostatek pití (svačiny ani pitný režim nejsou zajišťovány školou).
 • Rodiče jsou o případných změnách informováni pomocí deníčku.
 • Informace a změny jsou uváděny také níže na této stránce v aktuálních informacích.

Děti si do VČA donesou:

 • odpolední svačinu a pití
 • převlečení na výtvarné činnosti
 • oblečení na ven, které je možno ušpinit
 • přezůvky + sportovní obuv na ven, kterou je možno ušpinit

Prosíme, aby děti měly vše řádně podepsáno.

 

Fotogalerie

Školní rok 2017 / 2018

 • Podzim ve volnočasovkách (říjen, listopad 2017)
 • Turnaj a malý výlet (září 2017)

Školní rok 2016 / 2017

 • Noc ve Volnočasových aktivitách (červen 2017)
 • Prožili jsme ve volnočasovkách (květen 2017)