Volnočasové aktivity

Volnočasové aktivity

Volnočasové aktivity fungují na naší škole od října 2013. Jsou určeny pro němčanské děti, které ve školním roce navštěvují 1. stupeň ZŠ. Slouží k zajištění smysluplného trávení volného času po skončení školního vyučování.

Děti zde mají možnost nejen setkávat se s kamarády a spolužáky, ale také účastnit se výtvarných, hudebních a pohybových aktivit. Mohou využívat různých společenských her a stavebnic a prožívat kolektivní aktivity, které vedou k rozvoji jejich sociálních schopností.

Od září 2016 mají volnočasové aktivity zázemí v budově u hřiště.

 

Základní informace

Pro přihlášené žáky 1. stupně ZŠ z Němčan.
Vychovatelka VČA: Helena Svobodová
Tel.: 608 917 164
E-mail: vca.nemcany@centrum.cz
Provoz VČA: denně, 12.00 – 16.00 hod.

Poplatek ve VČA:

 • Za pobyt je vybírána úplata, výše úplaty činí 150,- Kč za měsíc.
 • Poplatek se vybírá 3x za školní rok do 15. dne 
  • platba do 15. září 600,- Kč (září – prosinec)
  • platba do 15. prosince 450,- Kč (leden – březen)
  • platba do 15. března 450,- Kč (duben – červen)

Přihlašování dětí:

Omlouvání z VČA:

 • Omluvení nebo uvolnění dítěte v jinou hodinu, než je uvedeno v zápisním lístku, je možno písemně do deníčku, případně volejte číslo 608 917 164 či školní telefon 544 220 422.
 • V případě neomluvení/neuvolnění dítěte nebude žák z bezpečnostních důvodů uvolněn.
 • Pokud je žák ve škole, ale nepůjde do VČA, musí dodat písemnou omluvenku třídnímu učiteli či vychovatelce VČA.

Další informace:

 • Děti si s sebou berou odpolední svačinu a dostatek pití (svačiny ani pitný režim nejsou zajišťovány školou). 
 • Rodiče jsou o případných změnách informováni pomocí deníčku a na webových stránkách školy. 

Děti si do VČA donesou:

 • odpolední svačinu a pití
 • převlečení na výtvarné činnosti
 •  vhodné oblečení dle ročního období na venkovní i vnitřní aktivity, u kterého nevadí, že se ušpiní případně roztrhne
 • oblečení na ven, které je možno ušpinit
 • přezůvky s pevnou patou (pantofle nejsou tolerovány)
 • vhodná sportovní obuv na venkovní aktivity

Prosíme, aby děti měly vše řádně podepsáno.

Škola nebere zodpovědnost za ztráty a zničení věcí, které nesouvisí s náplní VČA (mobilní telefony, elektoronika, drahé osobní hračky apod.

 

Fotogalerie

Školní rok 2018 / 2019

Školní rok 2017 / 2018

Školní rok 2016 / 2017