Poděkování

DĚKUJEME

  • manželům Hrozkovým za věcné dárky do soutěží pro žáky ZŠ a MŠ Němčany
  • paní Yvetě Jedličkové za finanční dar 5000 Kč pro MŠ