Aktuální informace ZŠ

Červen

Organizace týdne 25. – 29. června 2018

 • pondělí: dle rozvrhu
 • úterý až čtvrtek: výuka do 11:30 h.
  – úklid tříd, odnášení výrobků, TV, Pč aj.
  – práce dle pokynů třídních učitelů (vhodné, aby měly děti s sebou nějaké igelitové tašky na odnášení věcí)
 • pátek: 

rozdávání vysvědčení (folii na vysvědčení), žáci se nebudou přezouvat!!

Zahájení v 7:40 h. a ukončení v 8:10 h.,
aby žáci stihli odjezd autobusu.
Rodiče mohou počkat na své děti ve vestibulu školy.
Prosíme v tento den o dochvilnost.

Děkujeme za spolupráci během celého školního roku
a přejeme krásné a odpočinkové léto.

 

Organizace týdne 18. – 22. června 2018

 • pondělí, úterý, pátek: dle rozvrhu
 • středa: 
  – 1. ročník dle rozvrhu
  – 4. ročník výuka do 12:30 h. – rozvrh sdělí paní učitelka žákům
 • čtvrtek: školní výlet – informace žáci obdrží v pondělí 18. června
 

Ve středu 6. června 2018 v dopoledních hodinách
proběhne fotografování třídních kolektivů a skupinek dětí a žáků školy.

 

Květen

Ve čtvrtek dne 31. května 2018 se budou ve třídách 1. a 4. ročníku konat
společné třídní schůzky
v době od 15:00 do 16:00 hodin.

 

Ve čtvrtek 24. května 2018 v 8:30 hod. 
se bude v kulturním sále Němčan konat vystoupení Afričanů.

Vybíráme 60 Kč. 

 

 

 

Čury můry černý hnát tvoje přání já chci znát.
Čáry máry okouzlení, ať se lektvary promění.

Takhle by klidně mohl začínat náš čarodějný den. Naše škola se ve středu 2. května 2018 od základu proměnila v kouzelnický dům, který naplnilo mnoho malých i větších čarodějů a čarodějek. Někteří měli svůj dopravní prostředek – koště, jiní si na pomoc vzali své mazlíčky – hady, netopýry, kočky, štíry a jinou havěť. První dvě hodiny probíhalo čarodějné vyučování ve školních komnatách a poté se přesunula výuka tělesných prostocviků a magie na blízké okolí školy. 

Pokračování a fotografie zde.

 

 

Duben

Každoročně v neděli 22. dubna slaví svůj svátek Země, proto i my jsme na naší škole uspořádali den, který jsme naší Zemi věnovali. Ve středu 25. dubna 2018 jsme se nejprve věnovali činnostem okolo přírody a také třídění odpadu ve třídách. Paní učitelky na ZŠ pustily žákům film o znečišťování přírody a zdůraznily dopad nevhodného chování k přírodě na naši civilizaci. Poté jsme se bavili o třídění odpadů a jeho důvodech. Vzali jsme na pomoc tašky tří barev, které měli napomoci třídění plastů, skla a papíru. Paní učitelka žákům předala krabici plnou odpadků a ti je třídili dle materiálů, ze kterých jsou vyrobeny. Pokud se zde vyskytly i jiné, které žáci nedokázali zařadit, odložili je do krabice a později se věnovali i těmto. Šlo např. o bio odpad, elektro, žárovky, baterky apod.

Pokračování a fotografie zde.

 

 

Milí rodiče, 
obracíme se na vás s prosbou o zajištění akce pro děti ve středu 2. května 2018.  Chystáme pro děti program na čarodějnice, ale není v našich silách zajistit dostatečný počet stanovišť. Moc by nám pomohlo, kdyby měl někdo z vás či vašich blízkých v tento den zřejmě od 9 hodin čas cca na 2 hodiny a mohl by nám pomoct při zajištění akce.

Najde-li se touto cestou nějaký dobrovolník, prosím ozvěte se nám co nejdříve
na školní e-mail zs.nemcany@centrum.cz

Děkujeme

 

Ve čtvrtek 19. 4. 2018 od 10:00 hod. se bude v naší škole konat
zábavně-naučný program „BEZPEČNÝ PES“.

Vybíráme 50 Kč.

 

V pondělí 16. 4. 2018 v 8:00 hod. nás navštíví Divadélko pro školy z Hradce Králové s představením „Pohádky z našeho statku“.

Vstupné budeme vybírat zpětně.

 

V úterý 10. dubna 2018 proběhlo na naší škole školní kolo pěvecké soutěže „Zazpívej, slavíčku“.
Výsledky i fotografie můžete zhlédnout zde ve fotogalerii. 

 

Březen

Ve čtvrtek dne 22. března 2018 se budou konat
individuální třídní schůzky ŽÁK – ŠKOLA – RODINA 
v době od 15:00 do 17:30 hodin.
Na třídní schůzku tedy můžete přijít i se svým dítětem. 

 

 

V pondělí 19. března 2018 se čtvrťáci zapojili do celostátního matematického Klokana. Řešili zde 24 otázek, které byly dle obtížnosti rozděleny na tři části po osmi otázkách. Ty nejjednodušší byly za 3 body, střední obtížnost za 4 body a ty nejtěžší za 5 bodů. Maximální množství bodů, které mohli žáci získat, bylo 120.

A jak to dopadlo u nás?

Nejlepší řešitel byl Vít Holoubek, který získal 88 bodů,
druhá se 73 body byla Petra Dvořáčková
a o třetí místo se dělily Simona Kovaříková a Maruška Simonová s 58 body.

Statistika školy v soutěži (doc).

 

Blíží se víkend, nebe pláče, ale u nás ve škole je plno dětí a žáků, kteří netrpělivě čekají, až začne karneval. Nutno dodat, že po dvojím přeložení z důvodu nemocí už jsme se báli, aby nedošlo k nějaké neplánované situaci. I když to tak zpočátku vypadalo, nakonec vše dobře dopadlo. My jsme se tedy mohli přesunout do sálu, dozdobit své kostýmy a karneval může začít.

Pokračování a fotogalerie

 

V posledním zimním týdnu v březnu roku 2018 jsme si v rámci preventivního programu Veselé zoubky, který pořádala DM drogerie, v naší první třídě ukázali,
jak a proč si udržet naše zoubky veselé a zdravé.

Pokračování a fotogalerie 

 

 

 

Ve středu 7. března 2018 se u nás ve škole konala recitační soutěž
Výsledky i fotografie můžete zhlédnout zde ve fotogalerii. 

 

Zámek Slavkov – Austerlitz vyhlásil pro letošní školní rok literární soutěž na téma Tajemství slavkovského podzemí.
Přesto, že byla soutěž žákům zadána dobrovolně, zúčastnilo se jí pod vedením
paní učitelky Moudré několik žáků, čehož si nesmírně vážím.
Je mi velkou ctí oznámit, že si tato soutěž našla své vítěze i v naší škole.

3. místo v I. kategorii (1.-5. ročník ZŠ)

získaly Martina Kučerová a Petra Dvořáčková ze 4. třídy.

Děvčata gratulujeme a jsme na vás pyšní. Ostatním zúčastněným patří samozřejmě také díky, jelikož této soutěži věnovali svůj volný čas – jde o Vítka Holoubka, Vaška Polacha a Evu Kučerovou. Na závěr bych chtěla samozřejmě poděkovat i paní učitelce Moudré za přípravu na soutěž.

Mgr. Zuzana Olejníková

Fotografie zde.

 

Stravné za únor se bude vybírat ve středu 7. března 2018.

 

Oznámení o udělení volna z důvodu epidemie chřipky

Oznamuji Vám, že od úterý dne 27.2.2018 – do pondělí 5.3.2018 (včetně) dojde
k uzavření školy na ZŠ a MŠ Němčany vyplývající z §24, odst. 2 zákona č. 561/2004 (Školského zákona), čl. 2.

Volno je uděleno z důvodu preventivních protiepidemických opatření (vysoké nemocnosti). Vše bylo projednáno s protiepidemickým oddělením u KHS Vyškov a jednáme dle jejich instrukcí. Z důvodu epidemie chřipky musí být volno v rozsahu 7 dní včetně víkendu (inkubační doba onemocnění).

Mgr. Zuzana Olejníková, ŘŠ

 

Vítězové soutěže
ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ HRY 2018

Michal Vrána
Barbora Bíliková
Veronika Lahodná
Karolína Kovaříková
Eva Pospíšilová
Adam Kotolan
Sofie Halíčková
Vít Holoubek

Soutěžícím gratulujeme a předáme drobnou odměnu 🙂

 

Únor

V úterý 13. února 2018 v 9:00 hod. se bude v jídelně naší školy konat
zábavné hudební vystoupení B. Vojkůvky Dětským srdíčkům.

Vybíráme 45 Kč. 

 

Oznámení o uzavření provozu MŠ dne 2. února 2018

V pátek dne 2. února 2018 bude budova MŠ uzavřena
z důvodu – sanitární úklid kuchyně a jídelny.
V tento den nebude kuchyň v provozu a provoz školky tedy není možný.

Děkujeme za pochopení
Vedení školy

 

Leden

Vysvědčení v Bongu

Ve středu 31. ledna končil nejen měsíc leden, ale také první pololetí letošního školního roku. Jelikož připadl tento den na středu, kdy žáci mají hodiny tělesné výchovy, rozhodli jsme se spojit příjemné s užitečným. Vyrazili jsme za pohybem do Bongo Brno, kde si žáci plně užili dvě hodiny různých atrakcí, které vyžadovaly nejen zručnost, ale také sílu. Vyšplhat se na sopku chce opravdu dostatek síly a sjet z ní dolů naopak odvahu. Na trampolínách si děti nacvičily odrazy a na lezecké stěně pak otestovaly své fyzické síly rukou a nohou. Nutno říci, že jediná, kdo došplhal až na vrchol stěny, byla Simonka Kovaříková, která dostala ocenění a malou památku na Bongo. Mnozí také využívali zapeklitých cestiček v labyrintu, svezli se na autíčkách nebo prostě jen využili volných tříkolek a vezli sebe nebo své kamarády. Kolem jedenácté hodiny jsme se rozdělili do skupinek – 1. třída se sešla u dětského hřiště a čtvrťáci pak u sopky. Začalo rozdávání vysvědčení, ale aby ani tohle nebylo jen tak, museli si žáci vylézt na sopku a pro vysvědčení sjet dolů. Pokud se stalo, že měl někdo strach, spolužáci se ukázali jako super parta, která drží při sobě a hromadným skandováním a podporou pomohla překonat strach z výšek a překážku zdolat. K vysvědčením žáci ještě dostali mokré vysvědčení, které si zasloužili za své výkony z plavecké výuky. Bohužel všechno jednou končí a tím i naše návštěva zde, v zábavním centru.

Pokračování a fotogalerie

 

Ve středu 31. ledna 2018 pojedeme do Bongo Brno.

Odjezd: po 8:00 hod. od školy
Návrat: cca 11:45 hod. na oběd

S sebou si děti vezmou:

 • batůžek s velkým pitím
 • svačinu dostanou ze školy
 • dále je nutné mít alespoň náhradní tričko, ponožky, popřípadě nějaké elasťáky na sportování. Děti budou propocené, ať mají tedy suché věci, abychom omezili nemocnost.
 • Žáci si dále vezmou složku na vysvědčení/VÝPIS, který dostanou zde.

Vyučování v tento den bude zkrácené do 11:30 hodin, družina normálně funguje. Pokud děti nestihnou autobusy, mohou využít čekání ve škole na další spoj pod dozorem vyučujícího. Dle zvážení můžete dětem dát kapesné na zakoupení nápoje apod.

Vstupné 60 Kč bude hrazeno z TF, budeme vybírat 60 Kč na dopravu autobusem, popřípadě mohou děti nosit 300Kč do TF na další pololetí a uhradíme z této částky.

Doufáme, že den si děti plně užijí

Z provozního řádu:
Upozorňujeme na nebezpečí, které může vzniknout z tkaniček u triček a mikin.
Pozor na ostré a tvrdé předměty, na sponky, přívěšky, brýle apod. Doporučujeme vhodné bavlněné sportovní oblečení pro pohyb v parku. Za poškození oblečení při pohybu v parku a na atrakcích, provozovatel parku neručí!

 

Prosinec

  

Žáci a seniorky si před Vánoci zpříjemnili chvíle

Blíží se čas Vánoc, svátků pohody a klidu, kdy se scházejí rodiny napříč generacemi.
I my ve škole jsme se rozhodli sejít se se seniory a společně prožít předvánoční čtvrteční dopoledne. V půl desáté dopoledne se začaly scházet první seniorky. 
Na chodbě se chystaly klávesy, židličky a improvizované posezení pro naše nejmenší. Uběhne další čtvrthodina a již všichni sedíme na schodech, na židlích či stojíme
u vánočního stromečku nebo u paní učitelky, která hraje na klávesy. Poděkováním za přítomnost všech starších a popřáním užití krásných společných chvil zpěvem koled zahajují žáci první písničky – koledy. Některé znají jen čtvrťáci, u jiných se přidávají
i ostatní – prvňáčci, Motýlci i Berušky a samozřejmě i naši návštěvníci. Vytváří se postupně jednotná atmosféra, minuty plynou a jinak neklidným mrňouskům ani nedochází, že již uběhla půlhodina společně strávených chvil. Při poslední písni Tichá noc zhasínají světla na chodbě a hlasy doznívají do ticha. Tímto krátkým programem končí první část dopoledne. Atmosféra je neskutečná.

Pokračování a fotografie

 

OZNÁMENÍ

Ve dnech 18. a 19. prosince 2017 bude omezen provoz VČA:

pondělí 18. 12. – provozní doba do 15:00 hodin
úterý 19. 12. – provozní doba do 15:15 hodin

 Děkujeme za pochopení

 

V úterý 19. prosince 2017 v 9:30 hod. se v jídelně naší školy koná
vánoční představení “Betlém”.
Vybíráme 55 Kč. 

 

Listopad

Z důvodu změny hostingu těchto stránek probíhá jejich AKTUALIZACE!

Děkujeme za pochopení

 

Od 15. listopadu 2017 budeme každou středu jezdit na plavání.

Děti budou mít první vyučovací hodinu, po příjezdu cca v 11 hodin bude vyučování dle rozvrhu.
Výuka 1. hodinu      1. třída – ČJ čtení       4.třída – Vlastivěda

Na plavání budou mít děti zvlášť menší batůžek či tašku a v ní:

 • plavky, ručník, koupací čepici
 • 2x igelitový pytlík (na boty a na mokré věci)
 • tělový šampon v plastu
 • hřebínek, kapesníčky
 • možné jsou koupací boty a brýle.

Děvčata s dlouhými vlasy budou mít copánky, nejlépe spletené.
Upozorňujeme na nutnost, aby si děti uměly samy nasadit koupací čepici, proto doma pořádně trénujte 🙂

Nejpozději v úterý všechny děti odevzdají bezinfekčnost s datem 15. 11. 2017.

Na plavání budeme vybírat zálohu 500Kč na dopravu.
Odjezd od školy v 8:55 hodin, svačina zajištěna na 8:30 hodin.
Pití si berou děti s sebou z domova.
Neplavci (řádně omluveni) zůstávají ve škole pod dohledem učitele a dostanou náhradní práci. Další případné informace doplníme na třídních schůzkách.

 

Třídní schůzky pro ZŠ
proběhnou v úterý 14. listopadu 2017
od 15:00 do 17:00 hodin.

Schůzky jsou individuální.

 

OZNÁMENÍ RODIČŮM

Od středy 1. listopadu 2017 se stávají dojíždějící děti/žáci ZŠ Němčany zcela samostatnými při ranní i odpolední dopravě do školy a ze školy.
Od této doby zodpovídají rodiče za chování v autobuse i po cestě do i ze školy.

Prosíme, poučte své děti o bezpečnosti chování v dopravních prostředcích, při nastupování i vystupování do/z dopravního prostředku a také na bezpečnosti při cestě do/ze školy. Upozorněte je na to, že jejich chování je reprezentací rodiny i školy.

Děkujeme za pochopení – vedení školy ZŠ Němčany.

 

Říjen

úterý 24. října 2017 nás ve škole navštívil kouzelník. Vybíráme 45 Kč. 

 

Ve čtvrtek 19. října 2017 proběhlo vyhlášení tvořivé soutěže „Podzimníček“. Výsledky a fotografie si můžete prohlédnout zde ve fotogalerii.

Děkujeme všem za účast!

 

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že se nám sešly výrobky, které by do předpokládaného termínu ukončení příjmu výrobků (18.10.) nevydržely, pozastavujeme příjem výrobků do soutěže Podzimníček v úterý 10.10. ráno.

Tímto dnem zahajujeme hlasování o nejpovedenější výrobek – hlasovat mohou žáci všech tříd, rodiče a příbuzní dětí ve vestibulu školy.

Děkujeme

 

Zájmové kroužky ve spolupráci s volnočasovou agenturou Kaštánky začínají první říjnový týden.

 • Anglický jazyk – od 3. října každé úterý od 14:00 do 15:00 hod.
 • Keramika – od 5. října každý čtvrtek od 13:15 do 14:30 hod.
 

 

 

Září

V pondělí 25. září 2017 navštívíme výstavu ovoce a zeleniny ve Slavkově.
Bližší informace u třídních učitelek.

 

OZNÁMENÍ RODIČŮM

Děti, které ráno přijíždí autobusem z Hodějic do ZŠ v Němčanech, mají možnost využít dohledu paní učitelky Kateřiny Dembické, která je bude vyzvedávat na zastávce U kovárnyPaní učitelka toto nemá v náplni práce, je to její dobrovolná činnost.Děti, které vystoupí na této zastávce, budou odcházet do školy pod jejím dozorem do konce měsíce října. Po této době budou děti docházet do školy samostatně. Jestliže chtějí rodiče, aby dítě vystoupilo na zastávce Obecní úřad, je to pouze na jejich rozhodnutí.

Mgr. Zuzana Olejníková
ředitelka školy ZŠ Němčany

 

V pondělí 18. září 2017 v 8:00 hod. se bude v naší škole konat divadelní představení Africká pohádka. Vybíráme 40 Kč.

 

Třídní schůzky pro ZŠ proběhnou ve čtvrtek 14. září 2017 od 15 do 16 hod.

Společně se sejdeme v 1. třídě, kde seznámí rodiče s náplní kroužků zástupci Agentury volnočasových aktivit Kaštánky, poté se rozejdeme do jednotlivých tříd.

 

Organizace 1. týdne

1. ročník

 • Úterý – čtvrtek  (5. 9. – 7. 9) práce ve třídě do 11.15 hodin.
 • Pátek 8.9. dle rozvrhu.

4. ročník

 • Úterý – čtvrtek  (5. 9. – 7. 9) práce ve třídě do 11.30 hodin.
 • Pátek 8.9. dle rozvrhu.
 

Informace pro rodiče žáků 1. ročníku

Informace pro rodiče žáků 4. ročníku

Pracovní sešity pro 4. ročník zajistí škola.

Pomůcky do Pč a VV (mohou být i z předešlého roku)

 • křídové pastely
 • vodové barvy
 • štětce – kulatý tenký, kulatý tlustý, plochý
 • voskovky
 • pastelky s měkkou stopou (v pouzdře)
 • plastelína
 • lepidlo pevné (v tubě)
 • černý popisovač
 • podložka na pracovní plochu (nejlépe desková)
 • pracovní oděv
 • hadřík či houbičku
 • uzavíratelný kelímek
 • ostré nůžky s kulatou špičkou (v pouzdře)

Všechny pomůcky řádně označeny, včetně tužek a pastelek (monogram)
a uloženy v podepsané krabici či kufříku!

Výbava pouzdra

 • pero + náhradní náplň nebo 2 ks pera
 • tužka č. 3 + pentelka, tužka č. 2
 • guma
 • základní řada pastelek s měkkou stopou – 12 ks
 • lepidlo pevné (malé v tubě)
 • ořezávátko
 • ostré nůžky s kulatou špičkou
 • zvýrazňovače

Všechny pomůcky řádně označeny (monogram), tužky a pastelky ořezány!

Pomůcky do TV

 • tričko
 • krátké kalhoty nebo legíny / elasťáky
 • věci na ven – nejvhodnější jsou legíny / elasťáky, bunda
 • sportovní obuv do tělocvičny s bílou podrážkou
 • sportovní obuv na ven
 • švihadlo dle výšky postavy (ručky sahají k hrudi)

Všechny pomůcky řádně označeny a uloženy v plátěném pytlíku.

Donést

 • ručník
 • kružítko – podepsané, zůstává ve škole (druhé na domácí přípravu)
 • pravítko rovné (30 cm) a trojúhelník
 • přezůvky s pevnou patou
 • nepovinné – podsedák pro práci na zemi, sirup
 

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2017 / 2018

Slavnostní zahájení školního roku 2017 / 2018
proběhne 4. září 2017 v 8:00 hodin v první třídě ZŠ Němčany.
Žáci nemusí mít přezůvky a přinesou si školní aktovku.
Zahájení proběhne společně i se 4. třídou.

Předpokládané ukončení:
1. třída v 8:30 h.
4. třída v 9:00 h.

Žáci z Hodějic budou ve škole pod dohledem do odjezdu autobusu v 9:37 h.

Těšíme se na Vás.