Aktuální informace ZŠ

Od 1. července 2020 bude probíhat rekonstrukce školy.

Mimo provoz budou telefonní linky.
Budete-li nás potřebovat kontaktovat,využijte prosím školní email: zs.nemcany@centrum.cz

Děkujeme za pochopení

Informace k zahájení školní docházky a prostor, kde se budou žáci vyučovat,
poskytneme v posledním týdnu měsíce srpna. 

 

Červen

Vážení rodiče, prosíme o zrušení trvalého příkazu na úhradu školného a stravného tak, aby poslední platba byla na účet školy připsána v červnu.

Vyúčtování stravného bude provedeno po ukončení školního roku a přeplatek převeden na Váš účet v červenci.

V září Vám bude přidělen nový variabilní symbol pro platbu na školní rok 2020/21.

 

Květen

Vážení rodiče,

dostaly se k nám tolik očekávané informace k znovuotevření škol, které proběhne
od pondělí 25. května 2020.

Rádi bychom vás seznámili s těmi nejdůležitějšími.

 • Příchod do školy v čase 7.30 – 7.50 h. Do školy budou vpuštěni pouze žáci, rodiče zůstávají před školou, na vše bude dohlížet pracovník školy. Všichni mají ústa a nos zakryté rouškou, se kterou se pohybují ve společných prostorách školy a ve třídě.
 • Žáci musí být vybaveni dvěma rouškami a igelitovým sáčkem, do kterého použitou roušku po výměně uloží.
 • Žáci 1. ročníku budou rozděleni na dvě skupiny 
  1. skupinu tvoří děti, které nechodí do družiny – výuka bude probíhat v 1. třídě
  2. skupinu pak tvoří žáci družinoví – výuka bude v budově VČA, která bude
  i místem příchodu do ZŠ v čase 7.30 – 7.50h, zde si je převezme vyučující,
  na oběd odvede vychovatelka v době, která bude stanovena.
 • Žáci 4. ročníku povedou výuku ve své třídě.
 • Svačiny ve škole do konce roku nebudou, rodiče připraví svým dětem svačinu
  z domu, obědy – časy se budou ještě řešit na provozní poradě.
 • Všichni žáci jsou povinni dodržovat hygienická pravidla, se kterými budou po příchodu do školy seznámeni, v případě neustálého porušování či nedodržování těchto pravidel má ředitel školy možnost žáka vyloučit.
 • Před zahájením výuky je zákonný zástupce povinen seznámit se vymezením rizikových skupin a podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění – abychom mohli plánovat další organizační opatření – nejpozději do 11. 5. odevzdá do ZŠ nebo zašle oskenované na školní email: zs.nemcany@centrum.cz, originál přinese v den příchodu do školy. Pokud zákonný zástupce podepsaný dokument nepodepíše či nedoručí, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna. Žákovi se po 25. 5. bude psát absence do třídní knihy.
 • Třídní skupiny po nástupu 25. 5. budou neměnné.
 • Zákonní zástupci také odevzdají do této doby (11. 5.) vyplněný a podepsaný dotazník o docházce, který je možné vyplnit na základě seznámení s vymezením rizikových skupin.
 • Od otevření ZŠ již nemá rodič nárok na OČR.
 • Na základě přijetí dotazníků a prohlášení budou sdělena organizační opatření – provozní doba školy, rozvrh, průběh a rozvržení obědů, omlouvání žáků, vyzvedávání žáků k lékaři apod. Nejpozději ve středu 20. 5. na webových stránkách školy a vývěsce, rodičům bude také zaslána informace emailem.
 • Platby/poměrná část za kroužky budou vyúčtovány a vráceny do konce školního roku. Do konce školního roku nebudou již probíhat také žádné kroužky.
 • Školné za družinu a svačiny/obědy bude také vyúčtováno ke konce školního roku.

Další informace budou postupně zveřejňovány na vývěsce školy, webových stránkách či vyvěšeny ve třídách.

V Němčanech dne 5. 5. 2020
Mgr. Zuzana Olejníková, ŘŠ

Ke stažení:

 

OŠETŘOVNÉ

Potvrzení pro zaměstnance se vydávají na předepsaném formuláři ČSSZ:

Potvrzení pro OSVČ stačí údajně prostá kopie tohoto dokumentu:

V případě žádosti zákonného zástupce bude po předešlé telefonické domluvě (kontakt na OÚ – tel. 544 220 410, mob. tel. 728 439 884) a předem vyplněný formulář potvrzovat paní Dagmar Polachová na OÚ v zastoupení za ŘŠ.

Detailní informace naleznete zde na stránkách MPSV.

 

Březen

UZAVŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
A MATEŘSKÉ ŠKOLY NĚMČANY
OD PONDĚLÍ 16. 3. 2020

Po dohodě se zřizovatelem se od pondělí 16. 3. 2020
uzavírá Základní škola a Mateřská škola Němčany
provoz MŠ i ZŠ na dobu neurčitou.

Podle telefonické informace z OSSZ mohou rodiče žáků mladších 10ti let uplatnit nárok na výplatu ošetřovného. Dle uvedené informace ale příslušné tiskopisy zatím školou vydávány nebudou (do dalších upřesňujících informací).

V případě žádosti zákonného zástupce bude po předešlé telefonické domluvě
(kontakt na OÚ – tel. 544 220 410, mob. tel. 728 439 884) a předem vyplněný formulář potvrzovat paní Dagram Polachová na OÚ v zastoupení za ŘŠ.

Formulář žádosti o dávku ke stažení ZDE.
Detailní informace naleznete zde na stránkách MPSV.

Od 10. 3. 2020, 18:00, se v ČR zastavují všechny kulturní, společenské i náboženské akce nad sto osob.

Informace o začátku provozu bude vyvěšena na webových stránkách školy a bude podléhat doporučení KHS, MŠMT a Ministerstva zdravotnictví.

Děkujeme za pochopení
Mgr. Zuzana Olejníková, ředitelka školy

 

Doporučený postup pro podání žádosti o ošetřovné
při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského zařízení

 

Pro konzultaci v oblasti školství ohledně výskytu onemocnění COVID-19 jsou kontaktními osobami pracovnice odboru hygieny dětí a mladistvých Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje:

 • Ředitelka odboru HDM KHS JmK: MVDr. Marcela Hadámková
  tel. 724 210 316   e-mail  marcela.hadamkova@khsbrno.cz
 • ÚP Brno: MUDr. Eva Lysá
  tel. 724 092 078  e-mail  eva.lysa@khsbrno.cz
 • ÚP Znojmo: Mgr. Dagram Veverková
  tel. 778 744 946  e-mail dagmar.veverkova@khsbrno.cz
 • ÚP Břeclav + Hodonín: Ing. Marcela Blahová
  tel. 778 706 498  e-mail: marcela.blahova@khsbrno.cz
 • ÚP Blansko + Vyškov: Ing. Olga Marinčáková
  tel. 728 022 818  e-mail: olga.marincakova@khsbrno.cz

Informace týkající se výskytu onemocnění COVID-19 jsou aktualizovány na těchto stránkách:

 

Karneval se v pátek 13. března 2020 NEKONÁ.

 

 

V pátek 6. března 2020 proběhne individuální focení žáků.

Doporučujeme dětem uzpůsobit oblečení vzhledem k barevnému pozadí
(např. jednobarevné tričko).

 

 

Únor

V úterý 25. února 2020 prožijeme ve VČA maškarní odpoledne.

 

V úterý 25. února 2020 k nám přijede kouzelník Waldini.

 

PLAVECKÝ VÝCVIK

Ve středu 12. února 2020 se koná první lekce plavání.

Odjezd 7.40 hod od školy!!

Svačina po návratu v cca 9.30 hod.

 

Leden

Ve čtvrtek 30. ledna a pátek 31. ledna 2020 se nebudou konat kroužky jógy a atletiky
z důvodů vysvědčení a pololetních prázdnin ZŠ.

 

V úterý 21. ledna 2020 nás navštíví pan Břetislav Vojkůvka
se svým hudebně výchovným koncertem

 

Ve čtvrtek 16. ledna 2020 od 14.30 hod. se budou konat
individuální třídní schůzky pro 1. i 4. ročník (rodič + žák).

 

Prosinec

 

 

V pátek 20. prosince 2019 bude mít 4. ročník
zkrácenou výuku do 11.40 hod.

 

V pondělí 9. prosince 2019 nás navštíví Fešák Píno se svojí Vánoční show,
kterou prožijeme v sále OÚ Němčany.

Cena 50 Kč (hrazeno z třídního fondu).

 

 

 

Listopad

V pondělí 18. listopadu 2019 z důvodu výletu do kina
odpadá kroužek Angličtina I. (pro 1. třídu).

 

  

Ve čtvrtek 14. listopadu 2019 odpadá kroužek jógy

 

Beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou

Píše pro děti všech věkových kategorií od předškoláků po dospívající, některé knihy jsou napsané speciálně pro začínající čtenáře v první třídě. Věnuje se nejrůznějším žánrům. Její tvorba zahrnuje leporela, pohádky, příběhy ze života dětí i zvířat, ale i encyklopedie. Některé texty zobrazují téma jinakosti a handicapu (autismus, dítě na vozíku, Alzheimerova choroba, šikana, závislosti atd.).

Nominace na cenu Magnesia Litera v kategorii knih pro děti a mládež:

 • 2002 (Začarovaná třída).
 • 2017 (Řvi potichu, brácho).

zdroj: wikipedia.org

Ve spolupráci s MAP Slavkov se s paní spisovatelkou setkáme
12. listopadu ve 4. třídě naší školy v 10.30 hodin.
Má-li doma někdo nějakou knihu, může si ji donést k podpisu.

Zdroj: Monika Váňová, chomutovsky.denik.cz

 

 

 

Říjen

V pátek 4. října 2019 v 9.30 hod. se bude konat představení Maxipes Fík

 

Září

Zájmové kroužky budou zahájeny v týdnu od 23. září 2019.

 

Ve čtvrtek 26. září od 15 hodin se ve třídách jednotlivých ročníků
konají třídní schůzky.

Od 16 – 17 hodin proběhne Den otevřených dveří ve VČA pro rodiče,
kteří budou na schůzkách.

 

Zahájení školního roku 2019/2020

Zahájení nového školního roku začíná v pondělí 2. září 2019 v 7.50 hod. 
a výuka bude trvat do 8.20 hod.
Žáci z Hodějic pojedou zpět autobusem v 8.29 hod.
V tento den není v provozu školní družina.

S sebou si žáci přinesou přezůvky, které uloží do šatny,
přezouvat se v tento den nebudou.
Žáci 1. ročníku si vezmou aktovku na nové pomůcky,
žáci 4. ročníku stačí menší taška.

Těší se na vás všechny paní učitelky!

 

Organizace týdne od 3. – 6. 9. 2019

Výuka 1. ročník do 11.30 hodin – družina, odchod domů, odjezd dojíždějících
do Hodějic autobusem v 12.17 hod.

Výuka 4. ročník do 11.40 hodin – odchod, odjezd, družina.

Během měsíce září bude dojíždějící žáky 1. ročníku vyzvedávat paní asistentka na dolní zastávce (u kovárny) a odvede je do školy. Odpoledne po vyučování bude také zajištěn doprovod dojíždějících žáků na autobusovou zastávku pedagogickým dozorem.

 

4. ročník

Žáci 4. ročníku dostanou všechny potřebné sešity a pomůcky
na začátku školního roku. Ponechávají si pouze sešit do geometrie
a Počítáme zpaměti (někteří mají ve škole ponechané).

Přes prázdniny si dají do pořádku pomůcky do VV, Pč – lepidla, barvy apod.

 

Co bude dítě potřebovat do 1. třídy

Předběžný seznam pomůcek pro první ročník  2019/2020 (zakoupí rodiče):

 • aktovku a penál
 • desky na písmena
 • desky na číslice
 • obaly na sešity a učebnice (lépe až po rozdání učebnic)
 • papuče na přezutí
 • papírové kapesníky v krabičce
 • fixy (stačí malé balení)
 • cvičební úbor (triko, kraťasy, tepláky, mikina, boty)
 • triko (zástěrka) do výtvarné výchovy

 Žáci obdrží balíček, který bude obsahovat (rodiče nekupují!!!):

 • pastelky TRICOLOR, 12 barev – trojhranné
 • vodové barvy, 12 barev
 • modelína, 10 barev
 • trojhranné voskovky, 12 barev
 • grafitová tužka trojhranná, číslo 1
 • grafitová tužka trojhranná, číslo 2
 • grafitová tužka trojhranná, číslo 3
 • školní nůžky, dětské kulaté
 • vlasový štětec kulatý, velikost 8
 • štětinový štětec plochý, velikost 12
 • Office lepící tyčinka
 • ubrus na výtvarnou výchovu
 • barevné papíry
 • úkolníček
 • dětský rozvrh hodin
 • kelímek na vodu

Prosíme rodiče, aby dětem všechny věci podepsali popisovačem – alespoň monogram (včetně tužek, štětců, pastelek).

Učebnice a pracovní sešity dostanou žáci první školní den, stejně tak obdrží seznam s vybavením pouzdra.

V září budeme vybírat na pracovní sešity (částku se rodiče doví v září),
do třídního fondu 300 Kč.